"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ana Karina Pastrana Polo

Leg. dietist och doktorand i forskarskolan InSyNC. Jag är intresserad av att studera sociala och näringsmässiga aspekter av matosäkerhet hos svenska ungdomar som lever i ekonomisk utsatthet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Att leva i matosäkerhet innebär att ha ”begränsad eller osäker tillgång på näringsmässigt adekvat och säker mat eller begränsad eller osäker förmåga att förvärva acceptabel mat på sociala acceptabla sätt”. Detta är en växande företeelse som observeras inte bara i fattiga länder utan också i välfärdsländer som Sverige.


Forskningsfrågor som jag är intresserad: - hur svenska ungdomar, som lever i matosäkerhet, hanterar mat och måltider i sin vardag samt vilka strategier de har för att hantera det sociala livet från deras utsatthet, och - hur deras kostintag motsvarar näringsrekommendationer och kostens preventiva funktion.

Att förstå dessa sociala och näringsmässiga aspekter kan samhället bättre stödja ungdomarna och arbeta för att minska de negativa effekter av matosäkerhet i deras framtida hälsa.


Bakgrund

Jag är legitimerad dietist från Pontificia Universidad Javeriana i Bogotá (Colombia). Min kandidatuppsats handlade inom området matosäkerhet relaterat till familjer som bor på landet i Colombia. Jag har en masterexamen inom området Folkhälsa vid Umeå Universitet. Jag har jobbat som klinisk och kommunal dietist i Colombia med fokus på barn och ungdomar; och i Sverige, som klinisk dietist med inriktning även mot pediatrik under de senaste sex åren.

Jag undervisar vid institutionens olika program, framför allt i dietist- och kostvetarprogrammet, men även i fristående kurser.