"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ana Karina Pastrana Polo

Leg. dietist och doktorand i forskarskolan InSyNC. Mitt forskningsintresse är sociala och näringsmässiga aspekter av matosäkerhet(food insecurity) hos ungdomar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Att leva i matosäkerhet innebär att ha ”begränsad eller osäker tillgång på näringsmässigt adekvat och säker mat eller begränsad eller osäker förmåga att förvärva acceptabel mat på sociala acceptabla sätt”. Detta är en växande företeelse som observeras inte bara i fattiga länder utan också i välfärdsländer som Sverige.


Forskningsfrågor jag intresserar mig för, är - hur ungdomar hanterar mat och måltider i sin vardag och - hur deras energi och näringsintag ser ut.

Att förstå dessa sociala och näringsmässiga aspekter kan bidra till kunskap som gör att samhället bättre kan stödja ungdomar i matosäkerhet och därmed minska negativa effekter av matosäkerhet på exempelvis deras framtida hälsa.


Bakgrund

Jag är legitimerad dietist från Pontificia Universidad Javeriana i Bogotá (Colombia). Min kandidatuppsats handlade inom området matosäkerhet relaterat till familjer som bor på landet i Colombia. Jag har en masterexamen inom området Folkhälsa vid Umeå Universitet. Jag har jobbat som klinisk och kommunal dietist i Colombia med fokus på barn och ungdomar; och i Sverige, som klinisk dietist med inriktning även mot pediatrik under de senaste sex åren.

Jag undervisar vid institutionens olika program, framför allt i dietist- och kostvetarprogrammet, men även i fristående kurser.