"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Öhman

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Grupp Anders Öhman, Lärare D1-flygeln
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Metabolites, MDPI 2021, Vol. 11, (12)
Pathan, Meerakhan; Wu, Junfang; Lakso, Hans-Åke; et al.
Analytica Chimica Acta, Elsevier 2021, Vol. 1154
Yutuc, Eylan; Dickson, Alison L.; Pacciarini, Manuela; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 69, (3) : 763-774
Figueira, Joao; Adolfsson, Rolf; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Journal of Molecular Neuroscience, Springer 2019, Vol. 69, (4) : 643-657
Zhu, Shaochun; Wuolikainen, Anna; Wu, Junfang; et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Elsevier 2017, Vol. 140 : 295-300
Figueira, João; Gouveia-Figueira, Sandra; Öhman, Carina; et al.
Molecular Biosystems, Vol. 12, (8) : 2562-2571
Figueira, Joao; Jonsson, Pär; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 469, (3) : 626-632
Wu, Junfang; Domellöf, Magnus; Zivkovic, Angela M.; et al.
Protein Science, Vol. 24, (12) : 2076-2080
Edwin, Aaron; Persson, Cecilia; Mayzel, Maxim; et al.
Neuroscience Letters, Vol. 594 : 36-39
Öhman, Anders; Forsgren, Lars
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2014, Vol. 136, (31) : 10956-10964
Brännström, Kristoffer; Öhman, Anders; Nilsson, Lina; et al.
Protein Expression and Purification, Elsevier 2014, Vol. 96 : 39-47
Edwin, Aaron; Grundström, Christin; Wai, Sun Nyunt; et al.
Biochemical Journal, Portland Press 2013, Vol. 450 : 189-197
Brännström, Kristoffer; Öhman, Anders; Lindhagen-Persson, Malin; et al.
Biological chemistry (Print), Walter de Gruyter 2012, Vol. 393, (5) : 369-377
Brännström, Kristoffer; Öhman, Anders; von Pawel-Rammingen, Ulrich; et al.
Protein Expression and Purification, Elsevier 2012, Vol. 86, (2) : 127-134
Paracuellos, Patricia; Öhman, Anders; Sauer-Eriksson, A Elisabeth; et al.
PLOS ONE, San Francisco, CA: Public Library of Science 2011, Vol. 6, (9) : e25157-
Brännström, Kristoffer; Öhman, Anders; Olofsson, Anders
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2011, Vol. 286, (8) : 6669-6684
Ge, Changrong; Georgiev, Alexander; Öhman, Anders; et al.
Journal of Molecular Biology, Vol. 414, (5) : 699-712
Jia, Xueen; Gharibyan, Anna; Öhman, Anders; et al.
Acta Crystallographica. Section F: Structural Biology and Crystallization Communications, Vol. 66, (Pt 3) : 337-341
Wikström Hultdin, Ulrika; Lindberg, Stina; Grundström, Christin; et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, Wiley 2010, Vol. 19, (1) : 183-9
Öhman, Anders; Öman, Tommy; Oliveberg, Mikael
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 106, (51) : 21619-21624
Haglund, Ellinor; Lind, Jesper; Öman, Tommy; et al.
The FEBS Journal, Wiley InterScience 2009, Vol. 276, (15) : 4051-4060
Olofsson, Anders; Lindhagen Persson, Malin; Vestling, Monika; et al.
Analytical Biochemistry, Elsevier 2009, Vol. 385, (2) : 374-376
Olofsson, Anders; Sauer-Eriksson, A Elisabeth; Öhman, Anders
Archives of Biochemistry and Biophysics, Elsevier 2008, Vol. 474, (1) : 39-47
Petzold, Katja; Öhman, Anders; Backman, Lars
Biochem J, Vol. 404, (1) : 63-70
Olofsson, Anders; Lindhagen-Persson, Malin; Sauer-Eriksson, Elisabeth; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 281, (1) : 477-83
Olofsson, Anders; Sauer-Eriksson, Elisabeth; Öhman, Anders
Biochemistry, Vol. 43, (30) : 9610-9619
Morozova-Roche, Ludmilla; Zamotin, Vladimir; Malisauskas, Mantas; et al.
J Biol Chem, Vol. 279, (7) : 5699-707
Olofsson, Anders; Ippel, Johannes H; Wijmenga, Sybren S; et al.
Journal of Biomolecular NMR, Vol. 26, (2)
Öhman, Anders; Rak, Alexey; Dontsova, Maria; et al.
Biophysical Chemistry, Vol. 59, (1-2)
Öhman, Anders; Davydov, R; Backlund, B M; et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Vol. 1236, (2)
Öhman, Anders; Lycksell, P O; Andell, S; et al.
Canadian journal of chemistry (Print), Vol. 72, (6) : 1495-1499
Wennerberg, Anders B.A.; Jackson, Michael; Öhman, Anders; et al.
European Biophysics Journal, Vol. 22, (5)
Öhman, Anders; Lycksell, P O; Gräslund, A
European Journal of Biochemistry, Vol. 205, (1)
Lycksell, P O; Öhman, Anders; Bengtsson-Olivecrona, G; et al.
Publicerad: 14 okt, 2019