"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-14

En pionjär har gått ur tiden

NYHET En av Umeå universitets pionjärer har gått bort. Professor Sverker R. Ek avled den 3 oktober i en ålder av 89 år. Han sörjes närmast av hustrun Marianne, barn och barnbarn.

Med en stor Hjalmar Bergman-avhandling i bagaget kom Sverker som ung litteraturdocent från Uppsala till Umeå 1966, just när det nya universitetet tog sina första stapplande steg. Han kom inte bara att grundlägga ämnet litteraturvetenskap i Umeå, han gjorde också en avgörande insats för humanistiska fakultetens uppbyggnad och blev dess förste dekan. Han sjösatte beslutsorganisationen med det nya studentinflytandet och bemötte tidens unga aktivism med konstruktiv respekt. Nytänkandet kom sedan att gå som en röd tråd genom Sverkers uppbyggnadsarbete.

Efter en serie flyttningar mellan tillfälliga lokaler blev Sverker drivande i Humanisthusets tillkomst, med nya inslag som drama- och konststudio samt lokaler för utställningar. I många år lade han arbete på Humanisthusets konstnärliga utsmyckning. Hans breda bildning och engagemang famnade inte bara över litteratur utan även konst, teater och film. I början på 1970-talet lotsade han det nya ämnet drama-teater-film genom dåtidens centraliserade beslutsgång. 1985 utnämndes Sverker till professor.

Sverker ledde personligen större forskargrupper i projekt kring Dramatens historia och modern svensk dramatik. Efter pensioneringen lade Sverker tillsammans med hustrun Marianne ned ett stort arbete på utgåvan av Hjalmar Bergmans korrespondens.

Sverker var snabb och rörlig och kunde ge intryck av att improvisera, men därbakom fanns ett långsiktigt tålamod. Detta visade sig i hans sätt att stötta sina doktorander ända fram och i hans förmåga att starta och genomföra stora projekt. Hans betydelse för den efterföljande generationen litteratur- och teaterforskare i Umeå kan inte överskattas. Han fortsatte att vara en engagerad och nyfiken läsare av allt hans kolleger publicerade, från minsta artikel till hela böcker.

Sverkers kontaktnät var imponerande, inte bara i den akademiska världen utan även bland landets kulturpersonligheter. Han var en djupt social och vänsäll person.

Vi sörjer vår kollega, mentor och vän.

Claes Rosenqvist, Anders Öhman, Elisabeth Hästbacka, Anders Persson, Per Olof Erixon, Annelie Bränström Öhman, Per Ringby och litteraturvetenskap vid Umeå universitet.