"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Olsson

Jag arbetar främst med fristående kurser inom området it och lärande.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3 Roll: Studierektor
Plats
Naturvetarhuset plan 3, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Educational development in a changing world
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Lars, Norqvist; et al.
Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2015 : 65-85
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
Proceedings of the 4th International Conference of Designs for Learning, 6-9 May 2014, Stockholm University.
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
Open Learning and Teaching in Educational Communities: 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2014, Graz, Austria, September 16-19, 2014, Proceedings : 165-178
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas
Open Learning and Teaching in Educational Communities: 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2014, Graz, Austria, September 16-19, 2014, Proceedings : 458-463
Norqvist, Lars; Jahnke, Isa; Olsson, Andreas
9th European Conference on Technology Enhanced Learning (ECTEL), Graz, Austria, 16-19 sep, 2014.
Olsson, Andreas; Norqvist, Lars; Jahnke, Isa
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8095 : 611-612
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas
Proceedings of the European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW), 21-25 September, Cyprus
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas
Scaling up Learning for Sustained Impact: 8th European Conference, on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2013, Paphos, Cyprus, September 17-21, 2013. Proceedings, Springer Berlin/Heidelberg 2013 : 611-612
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.