"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad forskning om utbildning och digitalisering

Forskargrupp ARED:s arbete utgår från ett gemensamt intresse för utbildning med utgångspunkt i skolans, lärarutbildningens och samhällets digitalisering.

Teoretiskt och empiriskt rör ARED:s utbildningsvetenskapliga forskning skola och lärarutbildning, policy och styrdokument, ämnesundervisning och lärande samt värdegrund och identitetsskapande. Forskningen utförs för närvarande inom tre delområden:

1.       Lärarutbildning och lärarblivande

2.       Utbildningspolicy, skolutveckling och skolans professioner

3.       Identitet och sociala värden

Varje delområde behandlar forskningsfrågor som är möjliga att studera i olika empiriska sammanhang, vilket innebär att kunskapsbidrag inom ett delområde kan få betydelse för forskningen inom de andra områdena.


Exempel på forskningsfrågor:

  • Hur förbereder lärarutbildare blivande lärare för ett yrkesliv i ett samhälle som genomsyras av digitala teknologier och där professionell digital kompetens (PDC) är en viktig del av lärares kunskap?                   
  • Hur kan skolans pågående digitaliseringsarbete förstås i ljuset av skolpolicy och utifrån ett skolaktörsperspektiv (e.g., skolledare, IT-pedagoger, lärare, och elever) där digitalt agentskap sätts i förgrunden?                                                                                       
  • Vilka är de kritiska frågorna och implikationerna associerade med identitet, sociala värden och digitala teknologier - utanför och innanför utbildningskontexter - och hur sammanfaller de i dessa kontexter?   

ARED:s och dess medlemmar är aktiva i tre nationella forskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet som på olika sätt har bäring på utbildning med utgångspunkt i skolans, lärarutbildningens och samhällets digitalisering. För ytterligare information se: https://graderesearch.umu.se/

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Publikationer från ARED

The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 40, (1) : 49-61
Hällgren, Camilla; Björk, Åsa
Postdigital Science and Education, Springer 2022, Vol. 4 : 467-493
Örtegren, Alex
Postdigital Science and Education, Springer 2022 : 271-329
MacKenzie, Alison; Bacalja, Alexander; Annamali, Devisakti; et al.
European Educational Research Journal, Sage Publications 2022, Vol. 21, (5) : 845-868
Cone, Lucas; Brøgger, Katja; Berghmans, Mieke; et al.
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Springer-Verlag New York 2022, Vol. 27 : 11741-11758
Gustafsson, Ulrika
Early years, Routledge 2022, Vol. 42, (2) : 167-181
Marklund, Leif
Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, Stockholm University Press 2022, Vol. 3, (1) : 53-67
Pallin, Anna
Early years, Routledge 2022, Vol. 42, (4-5) : 434-449
Löfgren, Håkan; Manni, Annika
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 12, (4) : 311-316
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.
Education Inquiry, Taylor & Francis 2021, Vol. 12, (4) : 390-409
Lindfors, Maria; Pettersson, Fanny; Olofsson, Anders D.
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 12, (4) : 317-328
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.; Young Pedersen, Alex; et al.
Education in the North, Aberdeen: University of Aberdeen 2021, Vol. 28, (3) : 85-99
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.; Fransson, Göran
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 12, (4) : 329-346
Gustafsson, Ulrika
Educational studies (Dorchester-on-Thames), Routledge 2020, Vol. 46, (6) : 727-743
Olofsson, Anders D.; Fransson, Göran; Lindberg, J. Ola
Journal of Early Childhood Education Research, Early Childhood Education Association Finland 2020, Vol. 9, (1) : 171-193
Marklund, Leif
Senast uppdaterad: 2022-08-12