"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad forskning om utbildning och digitalisering

Forskargrupp ARED:s arbete utgår från ett gemensamt intresse för utbildning med utgångspunkt i skolans, lärarutbildningens och samhällets digitalisering.

Teoretiskt och empiriskt rör ARED:s utbildningsvetenskapliga forskning skola och lärarutbildning, policy och styrdokument, ämnesundervisning och lärande samt värdegrund och identitetsskapande. Forskningen utförs för närvarande inom tre delområden:

1.       Lärarutbildning och lärarblivande

2.       Utbildningspolicy, skolutveckling och skolans professioner

3.       Identitet och sociala värden

Varje delområde behandlar forskningsfrågor som är möjliga att studera i olika empiriska sammanhang, vilket innebär att kunskapsbidrag inom ett delområde kan få betydelse för forskningen inom de andra områdena.


Exempel på forskningsfrågor:

  • Hur förbereder lärarutbildare blivande lärare för ett yrkesliv i ett samhälle som genomsyras av digitala teknologier och där professionell digital kompetens (PDC) är en viktig del av lärares kunskap?                   
  • Hur kan skolans pågående digitaliseringsarbete förstås i ljuset av skolpolicy och utifrån ett skolaktörsperspektiv (e.g., skolledare, IT-pedagoger, lärare, och elever) där digitalt agentskap sätts i förgrunden?                                                                                       
  • Vilka är de kritiska frågorna och implikationerna associerade med identitet, sociala värden och digitala teknologier - utanför och innanför utbildningskontexter - och hur sammanfaller de i dessa kontexter?   

ARED:s och dess medlemmar är aktiva i tre nationella forskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet som på olika sätt har bäring på utbildning med utgångspunkt i skolans, lärarutbildningens och samhällets digitalisering. För ytterligare information se: https://graderesearch.umu.se/

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Publikationer från ARED

Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Springer 2024, Vol. 29 : 4253-4285
Örtegren, Alex
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 40, (1) : 49-61
Hällgren, Camilla; Björk, Åsa
Postdigital Science and Education, Springer 2022, Vol. 4 : 467-493
Örtegren, Alex
Postdigital Science and Education, Springer 2022 : 271-329
MacKenzie, Alison; Bacalja, Alexander; Annamali, Devisakti; et al.
European Educational Research Journal, Sage Publications 2022, Vol. 21, (5) : 845-868
Cone, Lucas; Brøgger, Katja; Berghmans, Mieke; et al.
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Springer-Verlag New York 2022, Vol. 27 : 11741-11758
Gustafsson, Ulrika
Early years, Routledge 2022, Vol. 42, (2) : 167-181
Marklund, Leif
Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, Stockholm University Press 2022, Vol. 3, (1) : 53-67
Pallin, Anna
Early years, Routledge 2022, Vol. 42, (4-5) : 434-449
Löfgren, Håkan; Manni, Annika
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 12, (4) : 311-316
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.
Education Inquiry, Taylor & Francis 2021, Vol. 12, (4) : 390-409
Lindfors, Maria; Pettersson, Fanny; Olofsson, Anders D.
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 12, (4) : 317-328
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.; Young Pedersen, Alex; et al.
Education in the North, Aberdeen: University of Aberdeen 2021, Vol. 28, (3) : 85-99
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.; Fransson, Göran
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 12, (4) : 329-346
Gustafsson, Ulrika
Educational studies (Dorchester-on-Thames), Routledge 2020, Vol. 46, (6) : 727-743
Olofsson, Anders D.; Fransson, Göran; Lindberg, J. Ola
Senast uppdaterad: 2022-08-12