"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ann-Catrine Edlund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Umeå University 2024
Lindenius, Erik; Sturk, Erika; Edlund, Ann-Catrine
Folklivskildringar och bygdestudier, 21:2
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Lundström, Ulf
Namn i skrift. Names in Writing: handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018, Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet 2020 : 37-59
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Lundström, Ulf
Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 291-310
Edlund, Ann-Catrine
Reading and writing from below: exploring the margins of modernity, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2016 : 77-96
Edlund, Ann-Catrine
Encyclopedia of the Barents Region: Vol. 2 N–Y, Oslo: Pax Forlag 2016 : 312-313
Edlund, Ann-Catrine; Arlov, Thor Bjørn
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 4
Edlund, Ann-Catrine; Ashplant, T. G.; Kuismin, Anna
Vernacular Literacies - Past, Present and Future, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2014 : 5-11
Edlund, Ann-Catrine
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 3
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne
White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century, Helsingfors: Finnish Literature Society 2013 : 89-100
Edlund, Ann-Catrine
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Vol. 2 : 65-68
Edlund, Ann-Catrine
Nordliga studier, 4
Edlund, Ann-Catrine; Haugen, Susanne
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 9-22
Edlund, Ann-Catrine; Haugen, Susanne
Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 137-160
Edlund, Ann-Catrine
Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 9-17
Edlund, Ann-Catrine
Svenska landsmål och svenskt folkliv : 205-207
Edlund, Ann-Catrine
Nordsvenska / Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 19
Edlund, Ann-Catrine; Mellenius, Ingmarie
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2010 : 223-235
Edlund, Ann-Catrine
Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker.: Föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008., Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs AkAdemien för svensk folkkultur 2008 : 51-68
Edlund, Ann-Catrine
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 53
Edlund, Ann-Catrine
Västerbotten, Umeå: Västerbottens museum 2007, (1) : 3-13
Edlund, Ann-Catrine
Västerbotten, Umeå: Västerbottens museum 2007 : 14-21
Edlund, Ann-Catrine
Norstedts Förlag 2007
Edlund, Ann-Catrine; Erson, Eva; Milles, Karin
Västerbotten, Umeå: Västerbottens museum 2007, (1) : 22-28
Edlund, Ann-Catrine; Sundström, Maria
Obbola krönika, Obbola: Obbola hembygdsförening 2006 : 37-41
Edlund, Ann-Catrine
The 28th Session of the International Standing Conference for the History of Education: Technologies of the Word. Literacies in the History of Education : -
Edlund, Ann-Catrine
Språk på tvärs: Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, 11-12 november 2004, Uppsala: Uppsala universitet 2005 : 71-79
Edlund, Ann-Catrine
Västerbotten, (1) : 26-32
Edlund, Ann-Catrine
Linguagem, cultura e cogniçao: Estudos de linguistíca cognitiva, Coimbra: Almedina 2004 : 215-229
Edlund, Ann-Catrine
Den könsuppdelade arbetsmarknaden: Betänkande av utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 2004 : 263-280
Edlund, Ann-Catrine
Den könsuppdelade arbetsmarknaden:: betänkande av utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden, Stockholm: 2004 : 263-280
Edlund, Ann-Catrine
International Conference on Language, Politeness and Gender: The pragmatic roots : -
Edlund, Ann-Catrine
Ord i Nord: Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003, Umeå: Umeå universitet 2003 : 33-50
Edlund, Ann-Catrine
Kustbefolkningen och gråsälen i Kvarken : 8-10
Edlund, Ann-Catrine
Svenska folkmål och svenskt folkliv, Vol. 125, (328) : 244-251
Edlund, Ann-Catrine
Sälen - problem och resurs: Konferens den 3-4 april i Umeå, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2001 : 59-65
Edlund, Ann-Catrine
Studier i svensk språkhistoria 5: Förhandlingar vid femte sammankomsten för svenska språkets historia. Umeå 20-22 november 1997., Umeå: Umeå universitet 2000 : 151-162
Edlund, Ann-Catrine
Studier i svensk språkhistoria 4: Förhandlingar vid fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. Stockholm 1-3 november 1995., Stockholm: Stockholms universitet 1997 : 55-61
Edlund, Ann-Catrine
Language - The Time Machine: Papers in honour of Bengt Odenstedt on the Occasion of his Sixtieth Birthday, Juli 21, 1992, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1992 : 31-36
Edlund, Ann-Catrine
Tabu, verklighet, språk: Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, Stockholm: Carlsson 1992 : 54-88
Edlund, Ann-Catrine
Tabu, verklighet, språk: Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, Stockholm: Carlsson 1992 : 164-187-
Edlund, Ann-Catrine
Center for Arctic Cultural Research. Research Reports., 15
Edlund, Ann-Catrine
Bottnisk kontakt IV: Maritimhistorisk konferens 5-7 februari 1988, Skellefteå: Skellefteå museum 1989 : 29-31
Edlund, Ann-Catrine

Forskningsprojekt

22 februari 2007 till 1 december 2009