"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann Lalos

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Plats
QB, plan 3, NUS Umeå universitet, Klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi, 901 85 Umeå
Inducerad abort, Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi 2018 : 47-49
Andersson, Inga-Maj; Lalos, Ann
Gynecologic Oncology, Elsevier 2018, Vol. 149, (2) : 324-328
Idahl, Annika; Hermansson, Andrea; Lalos, Ann
Inducerad abort, Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi 2018 : 44-46
Kero, Anneli; Lalos, Ann
Sexologi ur gynekologisk synvinkel, Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi 2018 : 71-76
Lalos, Ann
Sexologi ur gynekologisk synvinkel, Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi 2018 : 100-107
Lalos, Ann
Sexologi ur gynekologisk synvinkel, Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi 2018 : 77-81
Nilsson, Margareta; Lalos, Ann
Human Reproduction, Oxford University Press 2017, Vol. 32, (7) : 1535-1536
Crawshaw, Marilyn; Adams, Damian; Allan, Sonia; et al.
MIDWIFERY, Vol. 42 : 46-53
Edvardsson, Kristina; Lalos, Ann; Åhman, Annika; et al.
Global Health Action, Vol. 8 : 1-10
Edvardsson, Kristina; Graner, Sophie; Thi, Lan Pham; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 15
Edvardsson, Kristina; Mogren, Ingrid; Lalos, Ann; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 15
Åhman, Annika; Persson, Margareta; Edvardsson, Kristina; et al.
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 17-31
Blom, Björn; Lalos, Ann; Morén, Stefan; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 363-
Edvardsson, Kristina; Small, Rhonda; Persson, Margareta; et al.
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 129-146
Lalos, Ann
Stockholm: Natur och kultur 2014
Lalos, Ann; Blom, Björn; Morén, Stefan; et al.
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 71-73
Lalos, Ann; Olsson, Mariann
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 237-254
Morén, Stefan; Blom, Björn; Lalos, Ann; et al.
Neurourology and Urodynamics, Vol. 31, (6) : 1059-1060
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
International Urogynecology Journal, Vol. 23, (10) : 1353-1359
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley 2011, Vol. 25, (3) : 542-548
Lindström, Meta; Wulff, Marianne; Dahlgren, Lars; et al.
Neurourology and Urodynamics, Wiley 2011, Vol. 30, (7) : 1276-1280
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Wiley 2011, Vol. 90, (6) : 621-628
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
Violence against Women, Sage Publications 2010, Vol. 16, (2) : 189-206
Edin, Kerstin; Dahlgren, Lars; Lalos, Ann; et al.
European journal of contraception & reproductive health care, London: Informa Plc 2010, Vol. 15, (4) : 264-270
Kero, Anneli; Lalos, Ann; Wulff, Marianne
European journal of contraception & reproductive health care, Informa Healthcare 2010, Vol. 15, (2) : 150-151
Kero, Anneli; Lalos, Ann; Wulff, Marianne
Men and Masculinities, Vol. 11, (3) : 307-324
Edin, Kerstin; Dahlgren, Lars; Högberg, Ulf; et al.
The European journal of contraception and reproductive health care, Vol. 14, (5) : 324-333
Kero, Anneli; Lalos, Ann; Wulff, Marianne
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 30, (4) : 269-274
Lalos, Othon; Kjellberg, Lennart; Lalos, Ann
Neurourology and Urodynamics, Vol. 28, (8) : 976-981
Margareta, Nilsson; Ann, Lalos; Othon, Lalos
Vulnerable Children and Youth Studies, Vol. 3, (3) : 234-242
Christianson, Monica; Lalos, Anne; Johansson, Eva
Journal of Interpersonal Violence, Vol. 23, (2) : 225-244
Edin, Kerstin; Lalos, Ann; Högberg, Ulf; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 25, (1) : 38-43
Christianson, Monica; Lalos, Ann; Johansson, Eva
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 35, (1) : 55-61
Christianson, Monica; Lalos, Ann; Westman, Göran; et al.
Human Reproduction, Vol. 22, (6) : 1759-1768
Lalos, Ann; Gottlieb, Claes; Lalos, Othon
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 28, (4) : 231-237
Lindström, Meta; Jacobsson, Lars; Wulff, Marianne; et al.
Human Reproduction, Oxford Journals 2007, Vol. 22, (2) : 598-604
Wirtberg, I; Möller, A; Hogström, L; et al.
Climacteric, Vol. 9, (4) : 290-297
Björn, Inger; Bäckström, Torbjörn; Lalos, Ann; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 85, (2) : 229-235
Hammarstedt, Meta; Lalos, Ann; Wulff, Marianne
Inducerad abort, Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets och referensgrupp för familjeplanering, Stockholm 2006 : -
Kero, Anneli; Lalos, Ann
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 26, (1) : 15-22
Daniels, Ken; Lalos, Ann; Gottlieb, Claes; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 84, (1) : 58-64
Hammarstedt, Meta; Jacobsson, Lars; Wulff, Marianne; et al.
Human Reproduction, Oxford Journals 2005, Vol. 20, (11) : 3085-3090
Kero, Anneli; Lalos, Ann
Social Science and Medicine, Vol. 58, (12) : 2559-2569
Kero, Anneli; Högberg, Ulf; Lalos, Ann
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Parthenon Publishing Group 2004, Vol. 25, (2) : 135-143
Kero, Anneli; Lalos, Ann
Kropp och genus i medicinen, Studentlitteratur, Lund 2004 : 333-341
Kero, Anneli; Lalos, Ann
Eur J Contracept Reprod Health Care, Vol. 9, (2) : 69-77
Wulff, Marianne; Lalos, Ann
Human Reproduction, Oxford Journals 2003, Vol. 18, (1) : 212-216
Lalos, Ann; Daniels, K; Gottlieb, C; et al.
European journal of contraception & reproductive health care, Informa Healthcare 2002, Vol. 7, (2) : 114-120
Wulff, Marianne; Lalos, Ann
Social Science and Medicine, Vol. 53, (11) : 1481-1490
Kero, Anneli; Högberg, Ulf; Jacobsson, Lars; et al.