"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Aggestål

Jag är universitetsadjunkt och doktorand vid Pedagogiska institutionen.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som administratör till Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har verkat vid Pedagogiska institutionen sedan början av 2005. Jag undervisar främst på Idrottsvetenskapliga programmet och till viss del på Personalvetarprogrammet, därutöver undervisar jag på olika kurser som främst handlar om lärandeprocesser, idrott, organisation och ledarskap. Jag är personligen intresserad av hälsa och hälsopromotion och relaterade frågor och påverkansprocesser på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. Parallellt med undervisningen så är jag doktorand och min egen forskning syftar till att undersöka hur folkhälsa förstås och hur folkhälsoambitioner organiseras och implementeras inom den svenska idrottsrörelsen. Detta genom dokumentstudier av idrotts- respektive folkhälsopolicys på statlig nivå samt genom intervjuer med strategiska och operativa ledare på olika nivåer inom den organiserade idrottsrörelsen.

På Pedagogiska institutionen så ingår jag i forskningsområdet Idrottspedagogik.

Mer om området Idrottspedagogik

Book of Abstracts: Uniting the world through sport science: 24th Annual congress of the European College of Sport Science
Aggestål, Anna
Routledge handbook of physical activity policy and practice, Abingdon: Routledge 2018 : 359-370
Aggestål, Anna; Fahlén, Josef
Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference : Book of Abstracts, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 83-83
Aggestål, Anna
Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference: Book of Abstracts, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 : 17-17
Aggestål, Anna
Social Inclusion, Lisbon: Cogitatio 2015, Vol. 3, (3) : 108-117
Aggestål, Anna; Fahlén, Josef
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2011, Vol. 20, (1) : 24-28
Fahlén, Josef; Aggestål, Anna
SVEBI:s årsbok 2010: Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, Lund: Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning 2010 : 3-27
Aggestål, Anna
Umeå: Umeå kommun 2009
Fahlén, Josef; Aggestål, Anna
Idrottsforskaren, Lund: Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 2009, (4) : 8-9
Fahlén, Josef; Aggestål, Anna