"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anna Bark Persson

Anna Bark Persson

Anna Bark Persson är postdoktor i engelska vid Institutionen för språkstudier och forskar om feministiska och queera skildringar av Mars och idéer om framtid i spekulativ fiktion.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
A, Humanisthuset, korridorerna HE2, HF2, HA2, HA1, HB1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Anna Bark Persson är verksam som postdoktor i engelska vid Institutionen för språkstudier, med projektet ”Reimagining the Red Planet: Feminist and Queer Speculative Interventions”. Projektet syftar till att undersöka feministiska och queera visioner och skildringar av Mars i relation till idéer om framtiden. Framför allt handlar projeket om att utmana gängse dominerande narrativ om Mars och rymdutforskning och undersöka feministiska och queera alternativ.

Bark Persson disputerade 2023 på avhandlingen Steel as the Answer? Viking Bodies, Power, and Masculinity in Anglophone Fantasy Literature 2006–2016, som studerar vikingen som ett populärkulturellt motiv i samtida fantasylitteratur med utgångspunkt i maskulinitet, kroppslighet, makt, kön och sexualitet. Hon har också publicerat artiklar om kvinnlig maskulinitet i feministisk science fiction och queera perspektiv på världsbygge och medievalism i fantasy. Hennes forskning rör sig i första hand kring spekulativ fiktion, queera läsningar, (queera) maskuliniteter, temporalitet och populärkultur.

Vidare är Bark Persson redaktionsekreterare för lambda nordica, Nordens äldsta akademiska tidskrift för tvärvetenskaplig queer-, trans-, och HBTQ+-forskning. 2021 publicerade hon Annorstädes, en samling populärvetenskapliga essäer om science fiction- och fantasylitteratur.

Aarhus University 2023
Bark Persson, Anna
Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, Vol. 9, (2) : 69-81
Bark Persson, Anna
Lambda Nordica, Föreningen Lambda Nordica 2020, Vol. 25, (2) : 68-90
Bark Persson, Anna
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 39, (2-3) : 149-151
Bark Persson, Anna