"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nätverket för spekulativ fiktion

Forskargrupp Nätverket består av forskare som delar ett intresse för spekulativ fiktion och som utforskar ämnen som till exempel klimatförändring, artificiell intelligens och artöverskridande släktskap.

Spekulativ fiktion är en bred term som används om litteratur som på något sätt skiljer sig från mimetisk, realistisk fiktion genom att inkludera fantastiska element. Definitionen omfattar inte bara verk som kan placeras inom etablerade genrer som science fiction och fantasy, utan också verk som inte låter sig inplaceras i en specifik genre, eller som bara skiljer i små detaljer från världen som vi känner den.

Med utgångspunkt i premissen ”tänk om…”, kan verk inom spekulativ fiktion alltså skapa och utforska idéer och världar som ligger väldigt nära eller väldigt långt borta från vår egen. I dessa världar smälter polarisen kanske lite snabbare än prognoserna i vår värld, eller så kan stigande vattennivåer tvinga människor att leva i flytande städer; man kan föreställa sig förändrade ekologier som medför något förändrade levnadsförhållanden, eller växter som utvecklar intelligens och blir fullvärdiga medlemmar i mänskliga samhällen; utmaningar i urbana miljöer kan överdrivas litegrann, eller så kan hela städer få liv som avatarer.

Medlemmarna i nätverket har som ett gemensamt övergripande mål att visa på värdet av spekulativ fiktion som litteraturform och bidra till en förståelse av samtida sociala frågor och diskussioner. De utforskar, till exempel, hur spekulativ fiktion griper sig an och framställer miljöutmaningar, frågor om teknologi och förändring, normer kopplade till identitet och familj, och förändrade paradigm där inte längre människan självklart står i centrum. Bland de teorier som underbygger och formar analyserna återfinns materiell ekokritik, posthumanism och kritiska släktskapsstudier.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Litteraturvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-04-14