"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Gustavsson

Jag är förste forskningsingenjör vid Fysiologisk botanik /UPSC och tar hand om konfokalmikroskop (CLSM), arbetsmiljöfrågor, organisation av lab, bokning av personliga platser på UPSC, AMO, AO.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för fysiologisk botanik Enhet: Umeå Plant Science Centre - UmU
Plats

Jag är förste forskningsingenjör vid Fysiologisk botanik/UPSC där jag jobbar med:

1. Ansvar för våra konfokalmikroskop (CSLM) med introduktioner, teknisk assistens och problemlösning. 

2. Arbetsmiljöfrågor som arbetsmiljöombud. Jag är också involverad i att organisera detta arbete så att vi följer arbetsmiljöregler och andra viktiga lagar inom området. 

3. Organisation och inköp för laborativ verksamhet där jag och mina nära kollegor ser till att utrustning finns och fungerar, att det är ordning på labben, att de som labbar arbetar säkert, att förbrukningsvaror finns och att kemikalier hanteras korrekt.

4. Bokning av personliga labb och kontorsplatser för de som arbetar vid UPSC.

5. Arbetsplatsombud på Fysiologisk botanik för SACO-s. 

 

Bakgrund

Jag är disputerad och har arbetat med mikroskopi under hela min forskningstid från det andra kommersiella konfokalmikroskopet som kom ut fram till idag med mycket mer avancerade system. Under mina år vid UPSC har jag hållit introduktioner till alla som använder konfokalmikroskop, skött teknisk service och varit högst delaktiv vid inköp av nya system. 

Jag har en bred bakgrund inom molekylärbiologi och har arbetat med interaktion mellan mammalieceller och bakterier, biofilm av tandbakterier och med polaritet och celldelning hos växtceller. 

Nu senast har jag påbörjat arbete med arbetmiljöfrågor och fackligt arbete för att tillgodose en god arbetsmiljö på arbetsplatsen samt att anställningar sker på ett korrekt sätt.

 

Utbildning och arbete

Förste forskningsingenjör vid Fysiologisk botanik, Umeå Universitet/Umeå Plant Science Center (2009-)

Post-doc vid Indiana University School of Dentistry, Indiana, USA (2004-2008)

Doktorandutbildning vid Instutitionen för Molekylärbiologi vid Umeå universitet (1999-2004)

Magisterexamen i Molekylärbiologi vid Umeå Universitet (1993-1998)

Natur och miljövård vid Ölands folkhögskola (1992-1993) 

Gymnasium: Teknisk linje med kemiinriktning vid Strömbackaskolan i Piteå (1990-1992)

Development, The Company of Biologists 2019, Vol. 146, (5)
Gendre, Delphine; Baral, Anirban; Dang, Xie; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 114, (18) : 4597-4602
Poxson, David J.; Karady, Michal; Gabrielsson, Roger; et al.
Nature Plants, Vol. 1
Stanislas, Thomas; Huser, Anke; Barbosa, Ines C. R.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2013, Vol. 4 : 2779-
Pietra, Stefano; Gustavsson, Anna; Kiefer, Christian; et al.
EMBO Journal, Vol. 29, (3) : 546-58
Boutté, Yohann; Frescatada-Rosa, Márcia; Men, Shuzhen; et al.
Phagocytosis of bacteria and Bacterial Pathogenicity, Cambridge: Cambridge University Press 2006 : 181-218
Fällman, Maria; Gustavsson, Anna
International Review of Cytology: a survey of cell biology, Elsevier 2005 : 135-188
Fällman, Maria; Gustavsson, Anna
Microbial Pathogenesis, Academic Press 1999, Vol. 27, (4) : 231-242
Hamid, Nivia; Gustavsson, Anna; Andersson, Kerstin; et al.
Stanislas, Thomas; Hüser, Anke; Kiefer, Christian; et al.