"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Jansson

Jag forskar och undervisar inom profesionell utveckling på läkarprogrammet i Umeå. Jag är läkare och arbetar huvudsakligen med långvarig smärtproblematik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är forskarstuderande inom profesionell utveckling vid Umeå universitet och forskar om impostor fenomenet hos läkarstudenter i Sverige. 

Internationella studier visar samband mellan impostor fenomenet och psykisk ohälsa hos läkarstudenter. Inom ramen för mitt forskarprojekt ska vi undersöka impostor fenomenet hos läkarstudenter i Sverige. Forskningarn förväntas leda till kunskap om hur vi på läkarprogrammet ska kunna hjälpa studenter att minska impostorkänslor och i förlängningen minska stress och ångest. 

Jag undervisar och handleder studenter på läkarprogrammet inom profesionell utveckling, med fokus på medarbetarskap/ledarskap, konsultation och bemötande.