Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anna Lindwall

Anna Lindwall

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Presentation

Jag är lektor på konstnärlig grund vid Umeå universitet sedan 2015. Mitt pågående konstnärlig utvecklingsarbete handlar om att utforska nya metoder, tekniker och material inom det textil området. Utvecklingsarbetet rör lärarutbildningen samt fristående kurser vid instutionen.

Pågående konstnärligt utvecklingsarbetet

Inom ramen för konstnärligt utvecklingsarbete arbetarar jag med ett projekt som ska leda till en offentlig utställning i textila konstnärliga uttryck. Temat Omtänk, har tolkats till att tänka om, tänka nytt, hitta lösningar och byta perspektiv.

Syfte
Med utgångspunkt i praktiskt arbete har syftet med studien att undersöka designprocessen med analoga och digitala arbetssätt utifrån en ökad kunskap om skillnaden mellan arbetssätten. Syftet med studien har även varit att se om det går att nå samma estetiskt uttryck med analog och digital teknik.
Metod
Med utgångspunkt i praktiskt arbete har jag experimenterat och laborerat med olika materials egenskaper. Med färg och textiler har tredimensionella former skapats, dels för hand och även med digital teknik. Arbetet innehåller såväl traditionella metoder för färgning och formning i en hantverksbaserad process men även arbete med digital teknik och tryckteknik. Till sist har jag jämfört och utvärderat de olika designprocesserna samt utforskat om de olika arbetssätten kan befrukta varandra.

Arbete kommer att presenteras vid utställningen ”Gammalt möter nytt” Umeå Folketshus .
Arrangörer Umeå konstförening. Utställning 9-19 december 2021.

https://artworks.se/umeakonstforening 

https://artworks.se/umeakonstforening

 

 

 

Publicerad: 20 jun, 2019