"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anna-Maria Hällgren

Anna-Maria Hällgren

Verksam som lektor i konst- och bildvetenskap, undervisar både på grund- och fortsättningsnivå.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Under våren 2013 disputerade jag med den konstvetenskapliga avhandlingen Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets Sverige (Gidlunds). Utöver det sena 1800-talets konst och visuella kultur – och ett särskilt intresse för visualitet – intresserar jag mig idag för konst och visuell gestaltning mot bakgrund av klimat- och milljöfrågor.

För närvarande arbetar jag med två olika projekt, varav det ena handlar om konstnärliga gestaltningar av de mest gruvtäta delarna av norra Sverige kring sekelskiftet 1800/1900, och det andra uppehåller sig vid frågor om hur en konstvetenskap i Antropocen kan bedrivas.