"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Thunström Salzer

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Klinisk bakteriologi, Avdelningen för infektion och immunologi
Plats
By 6C-D, Universitetssjukhuset, Klin bakt Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag forskar på neutrofiler som är den del av det medfödda immunsystemet. Mitt fokus är riktat mot hur neutrofilers funktion påverkas av behandlingar som är aktuella vid hematologiska sjukdomar. Många av de cellgiftsbehandlingar som ges till blodsjuka patienter påverkar benmärgsfunktionen och får värdet av neutrofiler att sjunka i blodet. Det gör att patienterna blir känsliga för infektioner. Vi vill därför undersöka om även funktionen hos neutrofiler påverkas av behandligarna då det är viktigt för att värdera hur infektionskänslig patienterna blir under pågående behandling. Jag har även ett projekt där jag undersöker interaktion mellan neutrofiler, bröstcancerceller och stödjevävnad (fibroblaster) för att förstå mer om hur neutrofiler påverkar tumörers mikromiljö.

Jag är specialistläkare i internmedicin och hematologi och arbetar som överläkare vid medicinkliniken i Örnsköldsvik. Jag är även anställd som doktorand vid klinisk mikrobiologi. Min huvudhandledare för mitt doktorandprojket är Constantin Urban.

Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Thunström Salzer, Anna; Niemiec, Maria Joanna; Hosseinzadeh, Ava; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem