"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Umeå Core Facility for Electron Microscopy.

Constantin Urban

Forskargrupp Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.

Vi kombinerar studier om hur det medfödda immunsystemet begränsar spridningen av svamppatogener och hur dessa mikrober i sin tur reagerar på värdmiljön.

Bakgrund – Patogena svampar

Svåra infektioner orsakade av opportunistiska svamppatogener, såsom Candida albicans, Cryptococcus neoformans och Aspergillus fumigatus ökar hos människor med nedsatt immunförsvar. Dödligheten hos dessa infektioner är oacceptabelt hög. Riskgrupper är immunsupprimerade patienter med kirurgi, cancer eller organtransplantation. Eftersom antalet av dessa personer ökar kontinuerligt, behöver vi nya tillförlitliga behandlingar och diagnostik.

Forskningsintressen

Neutrofiler

Neutrofiler är avgörande för att kontrollera patogena svampar, eftersom patienter med förvärvade eller ärftliga störningar i neutrofiler ofta lider av svåra, livshotande svampinfektioner. Vi strävar efter att förstå hur neutrofiler bidrar till att besegra svamppatogener. För kraftig inflammation med skadliga konsekvenser för värden följer ofta med djupa svampinfektioner. Vi vill därför förstå hur inflammatoriska processer är reglerade under svampinfektioner. Grundläggande förståelse av neutrofilers mekanismer och reglering av inflammation kommer sannolikt att bidra till att identifiera bättre strategier för att kontrollera svamprelaterade men även andra inflammationsrelaterade sjukdomar.

Mastceller

Mastceller (MC) är vävnadsburna immunceller som bevakar samtliga ytor av vår kropp som kommer i kontakt med omvärlden, som till exempel mag-tarmkanalen och andningsorgan. Sjukdomsframkallande svampar använder sig av ytor som bevakas av MCs för att komma in i vår kropp. Dock vet man relativt lite om MCs bidrag till immunitet mot svampar. MCs är hellre kända för sin avgörande roll i allergiska sjukdomar. Vi vill därför förstå hur MCs känner igen svamppatogener och hur de bidrar till rekrytering och aktivering av andra immunceller.

Utveckling av nya antifungala medel

Med ökande antal fall av svåra svampinfektioner och ökande resistensutveckling mot nuvarande antisvampläkemedel finns det ett stort behov för nya antifungala terapier. Vi har identifierat små molekyler som blockerar virulens i sjukdomsframkallande svamparter. I samarbete med Christian Hedbergs grupp vid Kemiska institutionen och med stöd av Umeå Biotech Incubator (UBI) har vi förbättrat de mest lovande kandidatmolekylerna som för närvarande testas för effektivitet i relevanta infektionsmodeller.

Populärvetenskap:

Fika efter en forskare

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Infektionsbiologi
73 miljoner till medicinsk forskning

Vetenskapsrådet tilldelar medicinsk forskning i Umeå 73,1 miljoner kronor 2022.

13 oktober: Nya professorer vid UCMR högtidsföreläser

Anna Överby Wernstedt, Christian Hedberg, Richard Lundmark, Felipe Cava och Constantin Urban installeras.

Livsfarlig ”torsksvamp” utnyttjar syrebrist från tarmen till rymden

Studier har upptäckt att svampen Candida albicans kan anpassa sig till förhållanden med extrem syrebrist.

Senast uppdaterad: 2023-01-30