"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Umeå Core Facility for Electron Microscopy.

Constantin Urban

Forskargrupp Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.

Vi kombinerar studier om hur det medfödda immunsystemet begränsar spridningen av svamppatogener och hur dessa mikrober i sin tur reagerar på värdmiljön.

Bakgrund – Patogena svampar

Svåra infektioner orsakade av opportunistiska svamppatogener, såsom Candida albicans, Cryptococcus neoformans och Aspergillus fumigatus ökar hos människor med nedsatt immunförsvar. Dödligheten hos dessa infektioner är oacceptabelt hög. Riskgrupper är immunsupprimerade patienter med kirurgi, cancer eller organtransplantation. Eftersom antalet av dessa personer ökar kontinuerligt, behöver vi nya tillförlitliga behandlingar och diagnostik.

Forskningsintressen

Neutrofiler

Neutrofiler är avgörande för att kontrollera patogena svampar, eftersom patienter med förvärvade eller ärftliga störningar i neutrofiler ofta lider av svåra, livshotande svampinfektioner. Vi strävar efter att förstå hur neutrofiler bidrar till att besegra svamppatogener. För kraftig inflammation med skadliga konsekvenser för värden följer ofta med djupa svampinfektioner. Vi vill därför förstå hur inflammatoriska processer är reglerade under svampinfektioner. Grundläggande förståelse av neutrofilers mekanismer och reglering av inflammation kommer sannolikt att bidra till att identifiera bättre strategier för att kontrollera svamprelaterade men även andra inflammationsrelaterade sjukdomar.

Mastceller

Mastceller (MC) är vävnadsburna immunceller som bevakar samtliga ytor av vår kropp som kommer i kontakt med omvärlden, som till exempel mag-tarmkanalen och andningsorgan. Sjukdomsframkallande svampar använder sig av ytor som bevakas av MCs för att komma in i vår kropp. Dock vet man relativt lite om MCs bidrag till immunitet mot svampar. MCs är hellre kända för sin avgörande roll i allergiska sjukdomar. Vi vill därför förstå hur MCs känner igen svamppatogener och hur de bidrar till rekrytering och aktivering av andra immunceller.

Utveckling av nya antifungala medel

Med ökande antal fall av svåra svampinfektioner och ökande resistensutveckling mot nuvarande antisvampläkemedel finns det ett stort behov för nya antifungala terapier. Vi har identifierat små molekyler som blockerar virulens i sjukdomsframkallande svamparter. I samarbete med Christian Hedbergs grupp vid Kemiska institutionen och med stöd av Umeå Biotech Incubator (UBI) har vi förbättrat de mest lovande kandidatmolekylerna som för närvarande testas för effektivitet i relevanta infektionsmodeller.

Populärvetenskap:

Fika efter en forskare

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Infektionsbiologi

New project and postdoc opportunity

I am excited to let you know that we are diving into a whole new project in collaboration with Swedish University of Agriculture (SLU) and Vattenbrukscentrum Norr (VBC).

 

We aim to hire a postdoctoral researcher within the frame work of the EC postdoctoral programme run by UCMR and UPSC at Umeå University. Please check out the link for more information how to apply. The deadline is 2023-10-29! We seek highly motivated candidates from all over the world and especially female applicants are encouraged!

https://www.umu.se/en/ucmr/ec-postdoc-programme/excellence-by-choice-postdoctoral-programme-in-life-science/

Our project proposal focuses on the identification of novel and more efficient compounds against the common fish pathogenic Saprolegnia spp (Figure 1).

Swedish aquaculture is a small but well-developed industry with high standards regarding animal health and welfare. Still, pathogens are a serious threat to the welfare of captive fish. Oomycetes of the genus Saprolegnia are widespread problems in fish hatcheries and current therapies are solely based on hazardous chemicals. Therefore, we aim to establish a laboratory assay for hyphal growth of Saprolegnia spp. and determine essential genetic queues governing filamentation. Based on this, we aim to identify and test anti-germinating and hyphal-blocking compounds against Saprolegnia to prevent growth of the pathogenic form. Proof-of-concept tests will be performed at Vattenbrukscentrum Norr AB on infected fish eggs. We will use established omics techniques to investigate gene circuits which govern filamentation of Saprolegnia parasitica and other species. Based on these findings, we will test chemical and natural compounds which inhibit Saprolegnia filamentation, boost infection resistance of fish or both.

C. Urban has long standing experience with human fungal pathogens serving as fundament to identify essential genes. L. Persson and H. Jeuthe will provide extensive knowledge in fish biology and aquaculture needed to perform proof of concept evaluations in natural environments. The study will inspire new anti-Saprolegnia compounds which are urgently needed to improve environmental conditions in Swedish fish hatcheries.

Contact:

Constantin Urban constantin.urban@umu.se, Dept of Clinical Microbiology

Lo Persson, Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences

Henrik Jeuthe, Vattenbrukscentrum Norr AB

Matthew Fisher, Professor of Fungal Disease Epidemiology,  Imperial College London School of Public Health
17 oktober: UCMR Distinguished Guest Seminar — Matthew Fisher

Matthew föreläser om svamppatogener och framtida risker för det globala livsuppehållande systemet.

Svamptoxin utlöser fällor: Avslöjar det smarta försvaret hos vita blodkroppar

Studien visar hur neutrofiler stoppar den vanligaste svamppatogen som kan infektera oss människor.

73 miljoner till medicinsk forskning

Vetenskapsrådet tilldelar medicinsk forskning i Umeå 73,1 miljoner kronor 2022.

Senast uppdaterad: 2024-02-01