"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Winberg

Överläkare på Barn- och ungdomscentrum i Umeå och vikarierande lektor i pediatrik. Min forskning är klinisk inriktad med fokus på allergier och lungsjukdomar hos barn.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag har arbetat som läkare på Barn- och ungdomscentrum i Umeå i mer än 25 år med astma och allergier hos barn som huvudsakligt ansvarsområde. Jag disputerade i pediatrik 2016 på Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet med en avhandling om födoämnesallergier bland barn och ungdomar i Norrbotten. Min forskningsstudie genomfördes som ett samarbete med OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom I Norra Sverige), som i mer än 30 år bedrivit befolkningsstudier om allergier och obstruktiv lungsjukdom hos både barn och vuxna. Efter min disputation har jag kvar ett forskningssamarbete med OLIN-studierna. Det innefattar bland annat ett doktorandhandledarskap för Rebecca Johansson som är läkare på Klinisk kemi vid Sunderby sjukhus, som forskar om allergena komponenter i pälsdjursallergen.

Åren efter min disputation återgick jag till att huvudsakligen arbeta kliniskt och utveckla vår allergiverksamhet. Jag byggde också upp en verksamhet för barn med andra kroniska lungsjukdomar än astma. Parallellt med mitt kliniska arbete driver jag en klinisk studie (FICS) som undersöker förekomst, toleransutveckling, mun- och tarmflora och immunologiska mekanismer hos barn med en särskilt typ av matallergi som kallas ”food protein induced enterocolitis syndrome” (FPIES). Sedan maj 2022 är barnläkare Magnus Öhlund vid Barn- och ungdomscentrum i Skellefteå forskarstuderande i FICS-studien.

Sedan hösten 2021 har jag haft förmånen att vikariera som lektor i pediatrik på Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Det har medfört mer tid för undervisning, forskning och handledning. I maj 2022 beviljade Socialstyrelsen Barn- och ungdomscentrum i Umeå att bli ett av fyra nationella centra för vissa kroniska lungsjukdomar hos barn. I uppdraget ingår forskning inom ämnesområdet och tillsammans med kollegor från flera olika yrkeskategorier på Barn- och ungdomscentrum, forskare inom pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap samt forskare från närliggande områden som öron-, näsa-, hals- och lungmedicin arbetar vi nu med att starta upp ett longitudinellt forskningsprojekt för att från olika perspektiv belysa utmaningarna kring barn med sömnrelaterade andningsstörningar.

British Journal of Dermatology, Oxford University Press 2024, Vol. 190, (2) : 191-198
af Klinteberg, Maja; Winberg, Anna; Andersson, Martin; et al.
Pediatric Allergy and Immunology, John Wiley & Sons 2024, Vol. 35, (4)
Hedman, Linnea; Andersson, Martin; Bjerg, Anders; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (1 January)
Hedman, Linnea; Strinnholm, Åsa; Jansson, Sven-Arne; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2024, Vol. 153, (2) : 461-470
Österlund, Jonas; Granåsen, Gabriel; Bodén, Stina; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global, Elsevier 2023, Vol. 2, (4)
Rönmark, Eva; Bunne, Joakim; Bjerg, Anders; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2023, Vol. 112, (7) : 1558-1564
Öhlund, Magnus; Liljeholm, Sara; Strinnholm, Åsa; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2022, Vol. 10, (2) : 577-585.e3
Bunne, Joakim; Hedman, Linnea; Perzanowski, Matthew; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 74 : 291-291
Bjerg, A.; Winberg, Anna; Johansson, R.; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (2) : 314-320
Österlund, J.; Winberg, Anna; West, C. E.
Pediatric Pulmonology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 53, (1) : 64-72
Thunqvist, Per; Tufvesson, Ellen; Bjermer, Leif; et al.
Clinical and Translational Allergy, BioMed Central 2017, Vol. 7
Strinnholm, Åsa; Hedman, Linnéa; Winberg, Anna; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 106, (2) : 282-287
Strinnholm, Åsa; Winberg, Anna; Hedman, Linnéa; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen förlag 2016, Vol. 113, (9)
Winberg, Anna
Acta Paediatrica, Vol. 105, (2) : 206-214
Winberg, Anna; West, Christina; Strinnholm, Åsa; et al.
Pediatric Allergy and Immunology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 26, (6) : 557-563
Bjerg, Anders; Winberg, Anna; Berthold, Malin; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 70 : 386-386
Strinnholm, Åsa; Winberg, Anna; Hedman, Linnéa; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (7)
Winberg, Anna; West, Christina E.; Strinnholm, Åsa; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 70 : 266-267
Winberg, Anna; West, Christina E.; Strinnholm, Åsa; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 69, (Supplement: 99) : 270-270
Strinnholm, A.; Winberg, Anna; Hedman, L.; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 103, (12) : 1290-1296
Strinnholm, Åsa; Winberg, Anna; West, Christina; et al.
Clinical and Translational Allergy, BioMed Central 2014, Vol. 4
Winberg, Anna; Strinnholm, Åsa; Hedman, Linnea; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 69, (Supplement: 99) : 151-151
Winberg, Anna; Strinnholm, Åsa; Hedman, Linnéa; et al.
Acta Paediatrica, Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 102, (6) : 644-649
Persson, Karin; Öhlund, Inger; Nordström, Lisbeth; et al.
Pediatric Allergy and Immunology, John Wiley & Sons 2013, Vol. 24, (3) : 282-287
Winberg, Anna; Nordström, Lisbeth; Strinnholm, Åsa; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 67, (Suppl. 1) : 371-371
Nordstrom, Lisbet; Strinnholm, Åsa; Nylander, Annica; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 67, (Suppl. 1) : 539-539
Winberg, Anna; Bjerg, A.; Berthold, M.; et al.
Anna Winberg: En tåligare mage – om barns matallergi

Allergiska sjukdomar hos barn börjar ofta med matallergi men växer i hög utsträckning bort. Går det att föreby...