"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annie Silfvenius

Doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Enheten för kirurgi, Umeå Universitet
AT-läkare vid Skellefteå lasarett

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Doktorander, Kirurgi
Plats
5A, Målpunkt H62, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Doktorand i forskargruppen Clister vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Jag forskar om bukväggskirurgi och mitt forskningsprojekt handlar om återskapande bukväggskirurgi och dess relation till träning. 

Arbetar som AT-läkare vid Skellefteå lasarett

British Journal of Surgery, Oxford University Press 2024, Vol. 111, (1)
Silfvenius, Annie U.K.; Lindmark, Mikael; Tall, Jael V.; et al.

Forskningsprojekt