"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anton Eklund

Jag är en industridoktorand som jobbar med dokumentklustring och topic modeling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.C.418 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är en industridoktorand som jobbar på Aeterna Labs och är associerad med gruppen Foundations of Language Processing vid Umeå Universitet. Mina forskningsintressen kretsar kring dokumentklustring och topic modeling. Topic modeling är ett fält inom textutvinning där målet är att hitta en samling ämnen som bäst beskriver en samling av ostrukturerade dokument och sedan relatera dokumenten till dessa ämnen. I synnerhet kollar jag på utvärdering och mänsklig validering av topic modeller. Jag har också utvecklat ett verktyg som heter STELLAR som är till för att analys och mänsklig utvärdering av topic models.

Northern European Journal of Language Technology (NEJLT), Linköping University Electronic Press 2023, Vol. 9, (1)
Eklund, Anton; Forsman, Mona; Drewes, Frank
International conference. Recent advances in natural language processing 2023, large language models for natural language processing: proceedings
Devinney, Hannah; Eklund, Anton; Ryazanov, Igor; et al.
Proceedings of the 2nd Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 12th International Joint Conference on Natural Language Processing: Student Research Workshop, Association for Computational Linguistics 2022 : 84-91
Eklund, Anton; Forsman, Mona; Drewes, Frank
The 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Abu Dhabi, December 7-11, 2022
Eklund, Anton; Forsman, Mona
EMNLP 2022 Industry Track: Proceedings of the conference, Association for Computational Linguistics (ACL) 2022 : 645-653
Eklund, Anton; Forsman, Mona

Forskargrupper