"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock: Tierney

Foundations of Language Processing

Forskargrupp För att ett datorprogram ska förstå mänskligt språk måste informationen överföras till en form som kan bearbetas av en dator. Vi studerar hur språk kan omarbetas baserat på dess struktur och hur semantik, betydelsen, kan extraheras.

Språk definieras vanligtvis av regler och begränsningar. Meningarna är även förknippade med någon typ av semantik - betydelse. Därutöver bäddas språket ofta in i ett sammanhang med ett annat informationsbärande innehåll. Ett exempel är video, där språket visas i form av undertexter och tal, men också visuellt och via annat innehåll i videon.

Från analys till tillämpning 

För att ett datorprogram ska förstå mänskligt språk måste informationen överföras till en form som kan bearbetas av en dator. Forskargruppen Foundations of Language Processing studerar olika aspekter av språkrepresentation i system och hur dessa kan sammankopplas med andra informationskällor. Gruppens arbete sträcker sig från analys av formella språk som en teoretisk grund för XML, Extensible Markup Language och språkliga tillämpningar, till studier, praktisk implementering och tillämpning av multimodal mediaanalys. Läs mer om forskningsgruppen på den engelska sidan.

Forskningsledare

Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48
Henrik Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 89
Johanna Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 27
Frank Drewes
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 90
Anton Eklund
Doktorand
E-post
E-post
Emil Häglund
Doktorand
E-post
E-post
Arezoo Hatefi Ghahfarrokhi
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Anna Jonsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Lena Strobl
Doktorand
E-post
E-post
Somayeh Jafaritazehjani
Forskningsingenjör
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsprojekt

SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 29 februari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
Tid 1 november 2014 till 30 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
MICO - Media in context
Tid 1 maj 2013 till 30 april 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
Tid 12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt

Senaste publikationer

Proceedings of the 18th conference of the European chapter of the association for computational linguistics: student research workshop, Association for Computational Linguistics (ACL) 2024 : 208-214
Ryazanov, Igor; Björklund, Johanna
Computer vision – ECCV 2022 workshops: Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, proceedings, part VIII, Cham: Springer 2023 : 431-460
Kristan, Matej; Leonardis, Aleš; Björklund, Johanna; et al.
Developments in language theory: 27th International Conference, DLT 2023 Umeå, Sweden, June 12–16, 2023 Proceedings
Drewes, Frank; Volkov, Mikhail
SAIS 2023: 35th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society, Swedish Artificial Intelligence Society 2023 : 94-99
Ryazanov, Igor; Björklund, Johanna
Datavetare och entreprenör får Nordeas vetenskapliga pris

Universitetslektor Johanna Björklund använder sin forskning om datorer och språk på ett entreprenöriellt sätt.

4 miljoner från Vetenskapsrådet

Johanna Björklund får 4 miljoner för forskning i avancerad maskininlärning.

Senast uppdaterad: 2023-09-12