"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Boily

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Kanslichef vid Kansliet för teknik och naturvetenskap Roll: Kanslichef
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet för teknik och naturvetenskap, samt ansvarar för dess personal och ekonomi. Kansliet har 15 medarbetare med olika specialistfunktioner inom forskning, utbildning, personal, ekonomi och kommunikation. Kansliets uppgift är att ge ett kvalificerat administrativt och strategiskt stöd till fakultetsledningen, fakultetsnämnden och institutionerna, och även att genomföra arbetsuppgifter på̊ uppdrag av universitetsledningen och den centrala universitetsförvaltningen. Som kanslichef ingår jag i fakultetens ledningsgrupp tillsammans med fakultetens dekan, prodekan och kommittéordföranden. Jag företräder fakulteten i kontakter med universitetets ledning och med externa parter. Jag är involverad i de flesta frågor som rör kansliets arbetsområden och i mina arbetsuppgifter ingår bland annat att ta fram beslutsunderlag till vår fakultetsnämnd, utredningsarbeten, samordning, strategisk planering och verksamhetsutveckling. I egenskap av kanslichef ingår jag också i olika universitetsövergripande organ såsom kanslichefsgruppen och strategiska rådet för administration.

Nätverk:

DULRIK: Ett nationellt nätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.
TUF: Ett nationellt administrativt nätverk för universitet och högskolor med teknisk forskning och utbildning

 

Langmuir, American Chemical Society (ACS) 2009, Vol. 25, (4) : 2355-2362
Bengtsson, Åsa; Shchukarev, Andrey; Persson, Per; et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, Elsevier 2009, Vol. 73, (2) : 257-267
Bengtsson, Åsa; Shchukarev, Andrey; Persson, Per; et al.
Pure and Applied Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry 2009, Vol. 81, (9) : 1569-1584
Bengtsson, Åsa; Sjöberg, Staffan
Applied Geochemistry, Elsevier, ScienceDirect 2007, Vol. 22, (9) : 2016-2028
Bengtsson, Åsa; Lindegren, Malin; Sjöberg, Staffan; et al.