Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Åsa Otterbjörk

Åsa Otterbjörk

Logoped och adjunkt för Röst och tal för lärarstuderande. Även undervisning i bl a uttal och talproduktion.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är en av två logopeder/adjunkter med huvuduppdrag att ge undervisning och stöd i röst och tal för alla blivande lärare. Syftet är att förebygga röstbesvär och ge kunskap i röstergonomi och utveckla det arbetsverktyg som rösten och talet utgör. Jag undervisar också bl a i talproduktion och svenskt uttal i kurser på olika lärarprogram, på Logopedprogrammet och i Svenska som andraspråk.