"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bengt-Åke Armelius

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, C-124 A Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Dual Diagnosis, Taylor & Francis 2018, Vol. 14, (3) : 187-191
Padyab, Mojgan; Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin; et al.
Socionomen, Stockholm: 2016, (4) : 14-18
Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin
Socionomen, Stockholm: 2014, (7) : 38-53
Armelius, Kerstin; Armelius, Bengt-Åke; Engström, Christer; et al.
Socialvetenskaplig tidskrift, Umeå: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2012, Vol. 19, (3/4) : 200-216
Lundgren, Lena M; Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin; et al.
Missbruket, kunskapen, vården: Missbruksutredningens forskningsbilaga : delbetänkande, Stockholm: Fritzes 2011 : 97-167
Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin
Journal of School Psychology, Oradea: 2010, Vol. 3, (6) : 72-81
Buianina, Tatiana; Armelius, Bengt-Åke
Substance Use & Misuse, Vol. 43, (10) : 1411-1423
Ybrandt, Helene; Börjesson, Josefine; Armelius, Bengt-Åke
Cochrane Database of Systematic Reviews, (4)
Armelius, Bengt-Åke; Andreassen, TH
Nordic Journal of Psychiatry, Vol. 61, (3) : 225-232
Börjesson, Josefine; Armelius, Bengt-Åke; Östgård-Ybrandt, Helene
Acta Psychiatrica Scandinavica, Blackwell Munksgaard 2006, Vol. 113 : 159-
Armelius, Bengt-Åke
Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, Leicester, UK: British Psychological Society 2006, Vol. 79, (4) : 571-584
Holmqvist, Rolf; Armelius, Bengt-Åke
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Socialvetenskaplig tidskrift 2005, Vol. 12, (1) : 27-42
Engström, Christer; Armelius, Bengt-Åke
Psychiatric Services, Washington, D.C.: American Psychiatric Association 2005, Vol. 56, (4) : 434-438
Söderberg, Per; Tungström, Stefan; Armelius, Bengt-Åke
Psychiatric Services, Washington: American Psychiatric Association 2005, Vol. 56, (4) : 439-443
Tungström, Stefan; Söderberg, Per; Armelius, Bengt-Åke
Forskningsrapporter: Institutionen för psykologi, Umeå universitet, 6
Söderberg, Per; Tungström, Stefan; Armelius, Bengt-Åke
UPR, 6
Söderberg, Per; Tungström, Stefan; Armelius, Bengt-Åke
Forskningsrapporter: Institutionen för psykologi, Umeå universitet, 3
Höglund, Anna; Armelius, Bengt-Åke
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 19, (3) : 161-173
Malmgren Olsson, Eva-Britt; Armelius, Bengt-Åke
Umeå psychology reports, 3
Östgård-Ybrandt, Helene; Armelius, Bengt-Åke
Nordisk sosialt arbeid, Köpenhamn: Nordisk Sosionomforbunds Samarbeidskomité 2002, Vol. 22, (4) : 210-216
Engström, Christer; Armelius, Bengt-Åke
Umeå psychology reports, 1
Granberg, Åke; Armelius, Kerstin; Armelius, Bengt-Åke
Scandinavian Journal of Psychology, (42) : 399-409
Henningsson, Mikael; Sundbom, E; Armelius, B-Å
Scandinavian Journal of Psychology, Wiley 1990, Vol. 31, (2) : 81-8
Armelius, Bengt-Åke; Sundbom, Elisabet; Kullgren, Gunnar
Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 173, (1) : 32-4
Armelius, Bengt-Åke; Kullgren, Gunnar; Renberg, Ellinor
Umeå psychological reports. Supplement series, 2
Armelius, Bengt-Åke
Umeå psychological reports, 101
Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin
Umeå psychological reports, 96
Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin
Umeå psychological reports, 99
Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin
Umeå psychological reports, 102
Armelius, Kerstin; Armelius, Bengt-Åke
Umeå psychological reports, 80
Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin
Umeå psychological reports, 84
Armelius, Kerstin; Armelius, Bengt-Åke
Umeå psychological reports, 82
Armelius, Kerstin; Armelius, Bengt-Åke
Umeå psychological reports, 74
Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin
Söderberg, Per; Tungström, Stefan; Armelius, Bengt-Åke
Tungström, Stefan; Söderberg, Per; Armelius, Bengt-Åke