"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Berit Aronsson

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Spanska
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har arbetat som lärare i spanska som främmande språk vid Umeå Universitet sedan 1998. Mina huvudsakliga undervisningsområden är spanskt uttal och prosodi, didaktik inom lärarutbildningen och IKT-baserad undervisning och lärande. Min forskning har hittills behandlat spanska som främmande språk i en svensk inlärarkontext. Jag har undersökt prosodiska mönster i läst såväl som spontant tal där fokus legat på den pragmatiska handlingen och dess prosodiska realisering. Jag planerar att ytterligare beforska olika aspekter på interaktionell kompetens från ett främmandespråksinlärningsperspektiv, där såväl pragmatiska som psykologiska faktorer tas i beaktan.

Profesor de español como segunda lengua de la Universidad de Umeå desde 1998. Mis principales áreas de enseñanza son la pronunciación y la fonética española, la metodología dentro del Programa de Formación de Profesores y la enseñanza basada en las TIC y el aprendizaje L2. Mi investigación se centra en la prosodia L2 (especialmente español L2), la adquisición de segundas lenguas (ASL), la enseñanza y el aprendizaje L2 y la pragmática en la ASL. En mi proyecto de tesis doctoral recientemente terminado investigué los patrones prosódicos en el habla espontánea así como en la lectura con especial atención en el acto pragmático y su realización prosódica. Tengo la intención de investigar más a fondo los diferentes aspectos de la competencia interaccional desde una perspectiva ASL, teniendo en cuenta tanto factores pragmáticos como psicológicos.

LMS : Lingua, Uppsala: Språklärarnas riksförbund 2023, (1) : 17-19
Aronsson, Berit
Revista RedELE, Madrid: España Ministerio de Educación y Ciencia 2023, (35)
Hällgren, Linn; Aronsson, Berit
Språk i skola, på fritid och i arbetsliv: aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap, Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA) 2022 : 55-78
Brito Engman, Christiane; Aronsson, Berit
Lingua, Språklärarnas riksförbund 2020, (3) : 44-48
Aronsson, Berit
Journal of Linguistics and Language Teaching, Tomas Tinnefeld 2020, Vol. 11, (1)
Aronsson, Berit
LMS : Lingua, (01) : 42-47
Aronsson, Berit
Journal of Spanish Language Teaching, Taylor & Francis 2016, Vol. 3, (1) : 44-56
Aronsson, Berit
Proceedings from Fonetik 2015, Lund University, Sweden, Lund: Lunds Universitet 2015 : 17-21
Aronsson, Berit
Journal of Linguistics and Language Teaching, Vol. 5, (2) : 207-224
Aronsson, Berit
Intercultural Pragmatics, Vol. 11, (2) : 159-198
Aronsson, Berit; Fant, Lars
Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, Vol. 6, (2) : 203-246
Aronsson, Berit