"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-21

Nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitet har utnämnt ytterligare sju lärare som meriterade enligt universitetets pedagogiska meriteringsmodell. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har det genomförts 141 utnämningar till meriterad eller excellent lärare.

Text: Mattias Grundström Mitz

Meriteringsmodellen är gemensam för hela universitetet och ända sedan starten har processen kvalitetssäkrats av nämnden för högskolepedagogisk meritering. Samtliga fakulteter har representanter i nämnden, liksom studentkårerna, personalenheten och universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Under 2018 införs några nyheter i modellen, till exempel finns en ambition att handläggningen av ansökningarna stegvis ska föras över från nämnden till fakulteterna. Nämnden kommer framför allt att ha en rådgivande, samordnande och kvalitetssäkrande funktion medan alla beslut fattas av fakulteterna.

- Det är viktigt att fakulteterna bygger upp rutiner för att bedöma pedagogisk skicklighet, eftersom detta kan få betydelse vid anställning och befordran. Det arbete som skett inom nämnden för högskolepedagogisk meritering har resulterat i robusta kriterier och en tydlig handläggningsprocess, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering.

Ytterligare en nyhet är att lärare som har utnämnts i en pedagogisk meriteringsmodell vid ett annat lärosäte, inom Sverige eller internationellt, har möjlighet att få denna utnämning validerad vid Umeå universitet. Ansökan om validering lämnas till respektive fakultet och valideringen sker av nämnden för högskolepedagogisk meritering.

- Detta är nytt för Umeå universitet och därför kommer en arbetsgrupp att ta fram ett förslag på hur valideringsprocessen ska se ut, säger Katarina Winka, UPL, som kommer att leda arbetsgruppen. 

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Humanistiska fakulteten:

  • Berit Aronsson, universitetslektor, institutionen för språkstudier
  • Coppélie Cocq, docent/forskare, HumLab
  • Thomas Girmalm, universitetslektor, institutionen för idé- och samhällsstudier

Samhällsvetenskapliga fakulteten:

  • Annika Manni, universitetslektor, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:

  • Jan Larsson, professor, institutionen för molekylärbiologi

Medicinska fakulteten:

  • Britt-Marie Lindgren, universitetslektor, institutionen för omvårdnad
  • Ulla Nygren, universitetslektor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi

För mer information, kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitetTelefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestödTelefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se