Hoppa direkt till innehållet

Berit Bengtson

090-786 67 33

MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, E322 Umeå universitet, 901 87 Umeå


Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för teknik och naturvetenskap

berit.bengtson@umu.se

090-786 67 33

Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå