"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-16

Nytt kandidatprogram i matematik startar i höst

NYHET I höst startar ett nytt treårigt kandidatprogram i matematik vid Umeå universitet. Därmed har teknisk-naturvetenskapliga fakulteten matematikutbildning i programform på alla nivåer, från förutbildning till forskarutbildning.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Det har saknats ett matematikinriktat program som också är ett naturligt steg vidare mot master- och doktorandnivån. På civilingenjörsprogrammen läser man visserligen ganska mycket matematik, men på kandidatprogrammet får man möjlighet att läsa mer och att specialisera sig – och får dessutom en examen redan efter tre år, säger Berit Bengtson, programansvarig för det nya kandidatprogrammet i matematik.

Under kandidatprogrammet i matematik får studenterna lära sig grunderna inom olika delar av matematiken och upptäcka många tillämpningsområden. Utbildningen ger en solid grund för att kunna läsa vidare, men man kan också välja att direkt efter utbildningen söka sig ut i en växande arbetsmarknad, till exempel inom finans-, försäkrings- eller läkemedelsbranschen.

Det finns många olika möjligheter och karriärvägar

– Som yrkestitel betraktat är nog ”matematiker” inte lika välkänt och etablerat som till exempel ”civilingenjör”, och därför kan det vara svårare att se framför sig vad en matematiker jobbar med. Men det finns många olika möjligheter och karriärvägar, säger Berit Bengtson.

Baskurserna på programmet rör sig inom områdena matematik, matematisk statistik och datavetenskap. Studenterna läser till exempel en del programmering. Vissa kurser ges på engelska med inresande utbytesstudenter bland deltagarna. Programmet är också planerat så att det finns goda möjligheter att studera utomlands under en termin.

– Både den sociala och den fysiska studiemiljön hos oss är trivsam och inbjudande. Som student har man nära till sina lärare – som är allt från äldre studenter anställda som amanuenser till seniora forskare, säger Berit Bengtson. I husen på campus finns många uppskattade studieplatser, med till exempel rullbara skrivtavlor som uppmuntrar till diskussion och samarbete.

Läs mer om kandidatprogrammet i matematik