"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Berit Bengtson

Jag jobbar som universitetslektor i matematik och jag är programansvarig för Kandidatprogrammet i matematik.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.E.320 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för teknik och naturvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Annales Polonici Mathematici, POLISH ACAD SCIENCES INST MATHEMATICS-IMPAN 2017, Vol. 119, (3) : 221-237
Bengtson, Berit
Annales Polonici Mathematici, Vol. 96, (2) : 175-196
Cegrell, Urban; Kemppe, Berit
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 43
Kemppe, Berit