Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Berit Bengtson

Berit Bengtson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, E322 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för teknik och naturvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Annales Polonici Mathematici, POLISH ACAD SCIENCES INST MATHEMATICS-IMPAN 2017, Vol. 119, (3) : 221-237
Bengtson, Berit
Annales Polonici Mathematici, Vol. 96, (2) : 175-196
Cegrell, Urban; Kemppe, Berit
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 43
Kemppe, Berit