"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Birgitta Englund

Undervisar i Magisterutbildning i bildterapi. Särskilt intresserad av de studerandes personliga utveckling mot professionalitet, och sambandet mellan bildskapande och lärande.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Kursansvarig och undervisar i Magisterutbildning i bildterapi, en påbyggnadsutbildning i bildterapi för yrkesverksamma inom vård, specialpedagogik och socialt arbete. Utbildningen ges som distanskurs med modifierad studietakt. Kursen har väckt stort intresse och har sökande från hela Sverige och Norden.

Undervisat blivande arbetsterapeuter i samtalsmetodik, gryppdynamik, skapande mm sedan 1981 och fortfarande. Särskilt intresserad av de studerandes personliga utveckling mot professionalitet, och sambandet mellan bildskapande och lärande. Inom ramen för Magisterstudier utvecklat ett instrument för observation av sociala interaktionsfärdigheter inom arbetsterapi.

1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy
Fischl, Caroline; Englund, Birgitta; Nygren, Ulla; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 73-73
Fischl, Caroline; Englund, Birgitta
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 66-66
Fischl, Caroline; Morin, Johanna; Norberg, Eva-Britt; et al.
The arts in psychotherapy, Vol. 36, (5) : 304-312
Isaksson, Cristine; Norlén, Ann-Katrin; Englund, Birgitta; et al.
Grenzüberschreitungen: Bewusstseinswandel und Gesundheitshandeln, Berlin, Frank & Timme 2007 : 235-241
Englund, Birgitta
Gestaltande metoder i universitetspedagogik: bildskapande och forumspel, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 6-16
Englund, Birgitta
Tidskriften Sokraten, (1) : 4-12
Englund, Birgitta
Arts-Therapies-Communication.: Vol III, Münster, Lit-Verlag 2005 : -
Englund, Birgitta
Lund: Studentlitteratur 2004
Englund, Birgitta