"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Carin Ulander-Wänman

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 29
Ulander-Wänman, Carin
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law 2022, Vol. 68 : 329-346
Ulander-Wänman, Carin
European Labour Law Journal, Sage Publications 2022, Vol. 13, (2) : 292-304
Ulander-Wänman, Carin
Arbetsmarknad i förändring: En antologi om förbättrad omställning, Stockholm: Fores 2020 : 87-149
Ulander-Wänman, Carin
Dagens Nyheter
Ulander-Wänman, Carin
Arbetsvärlden
Bender, German; Ulander-Wänman, Carin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 41
Mannelqvist, Ruth; Ingmanson, Staffan; Ulander-Wänman, Carin
Dagens Nyheter, Bonnierkoncernen 2019 : 5-5
Mörtvik, Roger; Ulander-Wänman, Carin
Stockholm: Arenagruppen 2019
Ulander-Wänman, Carin
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 485-499
Ulander-Wänman, Carin
Labour law and the welfare state: arbetsrätt och välfärdsstaten, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 137-151
Ulander-Wänman, Carin
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Stockholms universitet 2018, (3) : 633-650
Ulander-Wänman, Carin
Svenska Dagbladet
Ulander-Wänman, Carin; Larsson, Karin; Renkel, Peter
Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Lund: Juristförlaget, Lund 2017 : 113-128
Calleman, Catharina; Ulander-Wänman, Carin
Elder law: evolving European perspectives, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2017 : 204-228
Rönnmar, Mia; Kullman, Miriam; Numhauser-Henning, Ann; et al.
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 273-283
Ulander-Wänman, Carin
Svensk Juristtidning, Uppsala: Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning 2017, (8) : 613-630
Ulander-Wänman, Carin
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstad: 2016, Vol. 22, (3/4)
Ulander-Wänman, Carin
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 6, (2) : 61-79
Ulander-Wänman, Carin
Globalisation, fragmentation, labour and employment law: a Swedish perspective, Uppsala: Iustus förlag 2016 : 207-223
Ulander-Wänman, Carin; Blom, Josefina
Västerbottens Kuriren, Umeå: 2014 : 6-6
Bergström, Ulf; Stenlund, Lars; Larsson, Karin; et al.
Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 435-454
Ulander-Wänman, Carin
Nedslag i den nya arbetsrätten, Malmö: Liber 2012 : 105-118
Ulander-Wänman, Carin
Uppsala: IFAU 2012
Ulander-Wänman, Carin
Utblick och inblick: vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 447-461
Ulander-Wänman, Carin
feminists@law, Vol. 2, (1) : 1-18
Ulander-Wänman, Carin
Umeå: Umeå Universitet 2010
Ulander-Wänman, Carin
Rapporter, IFAU - Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 19
Ulander-Wänman, Carin
Svensk Juristtidning, (9) : 797-806
Ulander-Wänman, Carin
Umeå: Juridik 2008
Ulander-Wänman, Carin