"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rättslig reglering, teknikutveckling och en arbetsmarknad i omvandling

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Det som förenar forskare inom temat är intresset för hur ny teknik i form av digitalisering, automatisering, robotisering och artificiell intelligens förändrar arbetsgivares sätt att bedriva verksamhet och arbetskraftens arbetsinnehåll samt arbetsvillkor.

Fokus i forskningen är olika rättsliga regleringars funktion och effekt i relation till den pågående strukturomställningen och vad som krävs av juridiken som regleringsinstrument för att uppnå långsiktigt effektiva och flexibla verksamheter samt ett hållfast, inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv.

De rättsområden som främst behandlas inom temat är förvaltningsrätt och civilrätt/arbetsrätt. I forskningen tillämpas olika vetenskapliga metoder och teorier. Temat består av forskare från universitet i Norge, Finland, Danmark, Kanada och Sverige.

Kontaktperson

Carin Ulander-Wänman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik
Senast uppdaterad: 2024-05-16