Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Catarina Fischer Grönlund

Catarina Fischer Grönlund

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Catarina Fischer Grönlund och är i grunden sjuksköterska med specialistinriktning inom anestesisjukvård. Numera är jag lektor på institutionen för omvårdnad. Min forskning handlar om hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av etiskt svåra situationer och interprofessionell etisk kommunikation i grupp kopplat till etiskt klimat och moralisk stress. Forskningen omfattar kvalitativ så väl som kvantitativ metod. Min forskning bedrivs inom forskargruppen; Research into Future Ethical Care Challenges (RiFECC), vilket är ett samarbetsprojekt mellan Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Region Norrbotten och Region Västerbotten. 

Nursing Ethics
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta
BMC Medical Ethics, BioMed Central 2021, Vol. 22, (1)
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta
Nurse Education in Practice, Elsevier 2021, Vol. 51
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Zingmark, Karin
Nurse Education in Practice, Elsevier 2021, Vol. 51
Fischer-Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Zingmark, Karin
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 577-583
Brännström, Margareta; Fischer Grönlund, Catarina; Zingmark, Karin; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2019, Vol. 26, (7-8) : 2482-2493
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Dahlqvist, Vera; et al.
Journal of Interprofessional Care, Taylor & Francis 2019, Vol. 33, (16) : 724-733
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Dahlqvist, Vera; et al.
Umeå University medical dissertations, 1841
Fischer Grönlund, Catarina
HEC Forum, Vol. 28, (4) : 321-338
Fischer Grönlund, Catarina; Dahlqvist, Vera; Zingmark, Karin; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2015, Vol. 22, (6) : 711-722
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Zingmark, Karin; et al.
BMC Medical Ethics, BioMed Central 2011, Vol. 12
Fischer Grönlund, Catarina; Dahlqvist, Vera; Söderberg, Anna

Min undervisning omfattar till stor del etik i vården utifrån olika perspektiv på grund, avancerad nivå i sjuksköterskeyrket och även andra vårdutbildningar. Jag har kursansvar för termin 3, omvårdnad i olika livsfaser på grundutbildningen.