"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Catarina Fischer Grönlund

Catarina Fischer Grönlund. Universitetslektor.

Kursansvarig för kursen Omvårdnad i Olika livsfaser 1 i sjuksköterskeutbildningen och Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede.

 

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sjuksköterska med specialistinriktning inom anestesisjukvård och lektor på institutionen för omvårdnad. Min forskning handlar om hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av etiskt svåra situationer och interprofessionell etisk kommunikation i grupp kopplat till etiskt klimat och moralisk stress. Forskningen omfattar kvalitativ så väl som kvantitativ metod. Jag har också ett uppdrag som huvudetikombud inom Region Västerbotten vilket innebär att samordna och verka för fortbildning till etikombud.

BMC Medical Ethics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 24, (1)
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Isaksson, Ulf
Nursing Ethics
Fischer Grönlund, Catarina; Isaksson, Ulf; Brännström, Margareta
Nursing Ethics, Sage Publications 2023, Vol. 30, (4) : 614-625
Wälivaara, Britt-Marie; Zingmark, Karin; Fischer Grönlund, Catarina
Nursing Ethics, Sage Publications 2022, Vol. 29, (7-8) : 1709-1720
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta
BMC Medical Ethics, BioMed Central 2021, Vol. 22, (1)
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta
Nurse Education in Practice, Elsevier 2021, Vol. 51
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Zingmark, Karin
Nurse Education in Practice, Elsevier 2021, Vol. 51
Fischer-Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Zingmark, Karin
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 577-583
Brännström, Margareta; Fischer Grönlund, Catarina; Zingmark, Karin; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2019, Vol. 26, (7-8) : 2482-2493
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Dahlqvist, Vera; et al.
Journal of Interprofessional Care, Taylor & Francis 2019, Vol. 33, (16) : 724-733
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Dahlqvist, Vera; et al.
Umeå University medical dissertations, 1841
Fischer Grönlund, Catarina
HEC Forum, Vol. 28, (4) : 321-338
Fischer Grönlund, Catarina; Dahlqvist, Vera; Zingmark, Karin; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2015, Vol. 22, (6) : 711-722
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Zingmark, Karin; et al.
BMC Medical Ethics, BioMed Central 2011, Vol. 12
Fischer Grönlund, Catarina; Dahlqvist, Vera; Söderberg, Anna

Min undervisning omfattar till stor del etik i vården utifrån olika perspektiv på grund, avancerad nivå i sjuksköterskeyrket och även andra vårdutbildningar. Jag har kursansvar för termin 3, omvårdnad i olika livsfaser på grundutbildningen och kursen Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede på avancerad nivå. .