"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Catherine Jo

Catherine Jo

Projektassistent till projektet ”Dietist på Distans (DiOn)”.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som gästforskare till Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Som projektassistent till projektet ”Dietist på Distans (DiOn)” undersöker jag effektivitet av internetbaserad dietistbehandling i jämförelse med dietistbehandling på fysiska möte.

Jag har disputerat inom folkhälsa och levnadsvanor och har 20 års erfarenhet inom folkhälsa. Mina intressen omfattar hälsokommunikation, folkhälsointerventioner och insatser för att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap. I stort sett har min forskning fokuserat på tobaksprevention och -policy men har även berört evidensbaserad medicin och informerat utvecklingen av kommunikationsmaterial och utbildningsmaterial. Metodologiskt använder jag både kvalitativa och kvantitativa metoder med särskilt intresse för enkäter, systematiska översikter och intervjuer.