"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Simon Öhman Jönsson

Dietist på Distans (DiOn)

Forskningsprojekt Internetbaserad behandling med videosamtal ökar snabbt i Sverige. För att minska resor och öka tillgängligheten av dietister kan internetbaserad behandling vara ett alternativ. Det saknas dock kunskap om hur detta kan påverka patient, dietist och samhälle.

Dietist på Distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård.

Projektledare

Petra Ryden
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 57

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-15 2025-06-14

Finansiering

  • Företagsforskarskolan, Umeå universitet
  • Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten
  • Forte

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Institutionen för omvårdnad, Medicinsk fakultet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Kostbehandling hos dietist är kostnadseffektiv behandling för bland annat övervikt, diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. Tillgången på dietister är dock begränsad, vilket kan medföra långa väntetider, utebliven kostbehandling eller långa resor för behandling. Resor för behandling belastar vår miljö och kan upplevas som ett ineffektivt sätt att hantera samhällets resurser. Med ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi kan vård ges på distans vilket skulle kunna förbättra tillgängligheten samt öka effektiviteten. Idag saknas dock kunskap om konsekvenserna av internetbaserad dietistbehandling.

Syftet med projektet är att undersöka hur effektivitet och interaktion påverkas när mötet mellan dietist och patient äger rum på distans med hjälp av videosamtal. Projektet ska undersöka internetbaserad dietistbehandling ur aspekterna behandlingsutfall och anknytning till behandlare genom att jämföra traditionell dietistbehandling med internetbaserad dietistbehandling vid behandling av övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck samt diabetes typ 2.

 

Projektets delstudier

1. Klinisk utvärdering av internetbaserad dietistbehandling

 

2. Dietistens digitala arbetsmiljö

Syftet med denna studie är att få förståelse för internetbaserad dietistbehandling (IDB) från dietistens perspektiv genom att undersöka hur dietister förändrar och anpassar sitt arbetssätt när behandlingen sker online samt att studera förutsättningar för implementering av internetbaserade behandlingsformer.
Läs mer om studien här!

3. Upplevelse av Internetbaserad dietistbehandling

Syftet med studien är att få förståelse för internetbaserad dietistbehandling i Sverige från patienters och anhörigas perspektiv genom att undersöka hur dessa upplever dietistbehandling när behandlingen sker online och studera förutsättningar för användning av internetbaserade behandlingsformer.

Läs mer om studien här!

Upplevelse av Internatbaserad dietistbehandling

Teckenspråkstolkad film som beskriver upplevelse av Internetbaserad dietistbehandling.

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2023-10-12