"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cecilia Franzen

Områdeschef campusutveckling. Lokalplanerare för Konstnärligt campus, externa campus, NTK Origo, NUS internhyresfinansierat samt Universum/Aula Nordica.

Verksam vid

Anknytning
Lokalplanerare vid Lokalförsörjningsenheten Enhet: Lokalplanerare Roll: Biträdande enhetschef, Områdeschef
Plats
Förvaltningshuset, Tornet, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå