"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Cecilia Koskinen Holm

Biträdande lektor och ST-tandläkare i käkkirurgi. Jag bedriver cellbiologisk forskning som rör sjukdomsprocesser i käkbenet och i den orala slemhinnan.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor, ST-tdl käkkirurgi vid Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Molekylär parodontologi
Plats
Byggnad 5A; våning 5, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Som biträdande lektor har jag en kombinationsanställning där jag jobbar halvtid med forskning och undervisning och på den andra halvtiden specialistutbildar jag mig till käkkirurg. Min forskning fokuserar på de genmutationer som ligger bakom den sällsynta diagnosen parodontalt Ehlers-Danlos syndrom . Dessutom är jag involverad i projekt som studerar bencellers funktion vid normala tillstånd och vid sjukdomstillstånd

Jag undervisar framför allt på tandläkarprogrammet och undervisningen sträcker sig från benbiologi på de prekliniska terminerna till käkkirurgi på slutet av tandläkarutbildningen. Jag är också handledare för examensarbeten på grundutbildningen. Min kliniska tjänstgöring sker på käkkirurgiska kliniken, Neuro-huvud-hals-centrum (NHHC), Region Västerbotten.

BMC Oral Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Koskinen Holm, Cecilia; Johansson, Lena C.; Brundin, Malin; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (13)
Koskinen Holm, Cecilia; Qu, Chengjuan
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 620 : 98-104
Rosendahl, Sara; Sulniute, Rima; Persson, Julia; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2021, Vol. 296
Rosendahl, Sara; Sulniute, Rima; Eklund, Michaela; et al.
Journal of Periodontology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 90, (2) : 200-207
Kindstedt, Elin; Holm, Cecilia Koskinen; Palmqvist, Py; et al.
Scandinavian Journal of Rheumatology, Taylor & Francis 2018, Vol. 47 : 22-22
Johansson, L.; Kindstedt, Elin; Palmqvist, Py; et al.
Rheumatology, Oxford University Press 2018, Vol. 70, (4) : 508-515
Kindstedt, Elin; Johansson, Linda; Palmqvist, Py; et al.
Arthritis & Rheumatology, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 70, (4) : 508-515
Kindstedt, Elin; Johansson, Linda; Palmqvist, Py; et al.
Arthritis & Rheumatology, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 69
Kindstedt, Elin; Johansson, Linda; Palmqvist, Py; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7, (1)
Kindstedt, Elin; Koskinen Holm, Cecilia; Sulniute, Rima; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 478, (1) : 268-273
Holm, Cecilia Koskinen; Engman, Sara; Sulniute, Rima; et al.
PLoS One, plos one 2015, Vol. 10, (7)
Kolan, Shrikant; Lejon, Kristina; Koskinen Holm, Cecilia; et al.
Umeå University odontological dissertations, 132
Koskinen, Cecilia
Journal of Biological Chemistry, Vol. 288, (41) : 29333-29344
Koskinen, Cecilia; Persson, Emelie; Baldock, Paul; et al.
Bone, Vol. 50, (Supplement 1) : S42-S43
Koskinen, Cecilia; Persson, Emma; Baldock, P.; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 352, (2) : 444-448
Lundberg, Pernilla; Koskinen, Cecilia; Baldock, Paul A; et al.
Kindstedt, Elin; Koskinen Holm, Cecilia; Palmqvist, Py; et al.
Cecilia Koskinen Holm
Cecilia Koskinen Holm: Bygga 3D-modell av munslemhinna – funkar det?

Med en 3D-modell av munnens slemhinna kan olika förändringar studeras.