"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Christer Andersson

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Allmänmedicin
Plats
5B, plan 5, Målpunkt PA, NUS, Försörjningsvägen 7E Umeå universitet, 901 85 Umeå
Nutrition Research, Elsevier 2020, Vol. 75 : 109-118
Granlund, Lena E.; Ramnemark, Anna; Andersson, Christer; et al.
Nutrition Research, Elsevier 2018, Vol. 59 : 29-35
Granlund, Lena; Norberg, Margareta; Ramnemark, Anna; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 70, (3) : 373-379
Granlund, Lena; Ramnemark, Anna; Andersson, Christer; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2012, Vol. 91, (12) : 1445-1452
Innala, Eva; Bäckström, Torbjörn; Sundström Poromaa, Inger; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley 2011, Vol. 269, (5) : 538-545
Innala, Eva; Andersson, Christer
Journal of Internal Medicine, Oxford: Blackwell Scientific Publications 2011, Vol. 270, (4) : 397-397
Innala, Eva; Andersson, Christer
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 89, (1) : 95-100
Innala, Eva; Bäckström, Torbjörn; Bixo, Marie; et al.
Transplant International, Vol. 23, (6) : e18-e21
Wahlin, Staffan; Harper, Pauline; Sardh, Eliane; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Informa Healthcare 2009, Vol. 69, (5) : 612-618
Bylesjö, Ingemar; Wikberg, Agneta; Andersson, Christer
Diabetes Research and Clinical Practice, Vol. 76, (3) : 368-377
Norberg, Margareta; Stenlund, Hans; Lindahl, B; et al.
Obesity (Silver Spring), Vol. 15, (7) : 1875-1885
Norberg, Margareta; Stenlund, Hans; Lindahl, Bernt; et al.
J Internal Medicine, Vol. 260 : 263-271
Andersson, Christer; Norberg, Margareta; Eriksson, Jan W; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 260, (3) : 263-71
Norberg, Margareta; Eriksson, Jan; Lindahl, B; et al.
Läkartidningen, Vol. 101 : 1887-
Andersson, Christer
Acta Paediatrica, Vol. 92 : 562-568
Andersson, Christer; Hultdin, Johan; Schmauch, Annelie; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 254, (2) : 176-183
Andersson, Christer; Innala, Eva; Bäckström, Torbjörn
Journal of Internal Medicine, Vol. 252, (3) : 265-270
Andersson, Christer; Nilsson, T.; Bäckström, Torbjörn
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Vol. 60, (7) : 643-648
Andersson, Christer; Floderus, Y; Wikberg, Agneta; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 248 : 27-32
Andersson, Christer; Wikberg, Agneta; Lithner, Folke
Journal of Internal Medicine, Vol. 248 : 319-325
Andersson, Christer; Wikberg, Agneta; Stegmayr, Bernd; et al.
Journal of internal medicine, Vol. 245, (2) : 193-7
Andersson, Christer; Bylesjö, Ingemar; Lithner, Folke
Journal of Internal Medicine, Vol. 240, (4) : 195-201
Andersson, Christer; Bjersing, Lars; Lithner, Folke
Cancer Epidemiology, Vol. 5 : 393-397
Andersson, Christer; Bjersing, Lars; Lithner, Folke
J Internal Medicine, Vol. 240 : 73-79
Andersson, Christer; Blom, Helena; Olofsson, Bengt-Olof; et al.
J Internal Medicine, Vol. 237 : 301-308
Andersson, Christer; Lithner, Folke
Journal of Internal Medicine, Vol. 236, (2) : 169-175
Andersson, Christer; Lithner, F.
Journal of Internal Medicine, Vol. 236 : 169-175
Andersson, Christer; Lithner, Folke