Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Christina Lindén

Christina Lindén

Jag är professor i Oftalmiatrik och ämnets företrädare vid Institutionen för klinisk vetenskap.  Min forskning och kliniska verksamhet fokuserar på glaukom.

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Oftalmiatrik
Plats
4, 7 tr, Norrlands Universitetssjukhus, 4-751C Umeå universitet, Klinisk vetenskap, Oftalmiatrik, 901 85 Umeå

Utbildning och tjänster

1982 Legitimerad läkare
1987 Specialist i ögonsjukdomar
1997 Medicine doktorsexamen i oftalmiatrik
1998 Universitetslektor/överläkare
2003 Docent i oftalmiatrik
2013 Professor/överläkare

Undervisning och uppdrag

Jag har haft en mångfald uppdrag inom undervisning och universitetet. Jag har alltid varit intresserad av undervisning och studenter och sedan 1983 har jag deltagit i utbildningen av läkare i samtliga kurser inom ämnet oftalmiatrik. 1989 blev jag ordinarie lärare. Jag undervisar ffa under ögonavsnittet inom Klinisk baskurs 4. Efter att ha varit engagerad i omläggningen av läkarutbildningen (U2000) under 90-talet blev jag programansvarig och ordförande för Programkommittéen för läkarutbildningen 2002-2005. 1996 fick jag Medicinska fakultetens pedagogiska pris och år 2000 Corpus (Medicinska studentkårens) pedagogiska pris. Jag har varit examinator vid Europeiska ögonläkarexamen och jag har sedan lång tid tillbaka hand om stor del av undervisningen på specialistutbildningskursen Glaukom för blivande ögonläkare. Jag handleder doktorander och ögonläkare under utbildning.

Jag har suttit i Anställnings- och docenturnämnden i 10 år, varit ledamot av Fakultetsnämnden, ALF-TUA-kommittén och Medicinska fakultetens etikkommitté mm. Jag har också varit suppleant i Universitetsstyrelsen.

Jag är ordförande i Svenska glaukomsällskapet, har varit expert i SBU utredning och drivande gällande de framtagna nationella riktlinjerna för glaukomsjukvård. Jag är ordförande i den Nationella arbetsgruppen för glaukom.

Forskning

Glaukom, eller grön starr, är en sjukdom som skadar synnerven och orsakar en gradvis försämrad syn. Det är den näst vanligaste orsaken till blindhet i världen. Ögonsjukdomen är vanligast bland äldre, och drabbar mer än fem procent av befolkningen över 75 år. I de flesta fall kan sjukdomsförloppet bromsas upp om trycket i ögonen sänks.

Min forskning handlar framför allt om hur sjukdomen uppkommer, vilka riskfaktorer som finns och hur sjukdomen kan behandlas.

Min avhandling handlade om kammarvattendynamik och verkningsmekanismer hos glaukomläkemedel och tidigt gjorde vi vid kliniken ett stort antal kliniska läkemedelsprövningar som haft betydelse för utvecklingen av flera glaukomläkemedel internationellt. Vi har bidragit i utvecklingen av latanoprost, en så kallad prostaglandinanalog,­ som tillhör en grupp hormonliknande ämnen som idag återfinns i världens mest använda läkemedel mot glaukom. Min forskning har också lett till ny information om hur läkemedel i form av ögondroppar fungerar och tas upp i ögat.  

Vi har visat att Skellefteåbefolkningen har högst förekomst i världen av en riskfaktor för sjukdomen, den s.k. exfoliationen, och hur den påverkar utvecklingen av ögontrycket, något som har praktisk betydelse för kontroll och omhändertagande av dessa personer.

Jag samarbetar sedan lång tid med medarbetare vid Medicinsk teknik och i detta projekt har vi utvecklat en ny metod för att mäta tryck och andra biomekaniska egenskaper i ögat, vilken har en tydlig praktisk potential. I denna grupp studerar vi också uppkomstmekanismer för glaukomsjukdomen. Med modern magnetkamerateknik undersöker vi cirkulationen i ögat och tillsammans med kollegor från neurologen har vi tidigare tittat på betydelsen av förhållandet mellan hjärnans och ögats tryck för utvecklingen av normaltrycksglaukom.
Tillsammans med forskare från Malmö leder jag idag en stor behandlingsstudie - Glaucoma, Intensive Treatment Study (GITS) - med syfte att ta reda på hur vi bäst behandlar patienter med nyupptäckt glaukom. Vi vill ta reda på om dagens konventionella sätt att behandla patienter med nyupptäckt glaukom är effektiv. Vår hypotes är att med dagens riktlinjer äger en betydande försämring rum hos många patienter innan den hinner upptäckas och leda till mer intensiv behandling. En mer intensiv behandling redan från början skulle kunna rädda både synfunktion och leda till ett minskat behov av besök i sjukvården. Nackdelar skulle kunna vara mer biverkningar av behandlingen, sämre följsamhet och kanske sämre livskvalitet. Detta kommer vi också undersöka. Resultatet av GITS kommer att få  klinisk betydelse. Om intensivare behandling är bättre går detta snabbt att omsätta i klinisk rutin. Yttersta syftet är att minska synhandikapp orsakat av glaukom.

Min forskning har som mål att bidra till att utredning, diagnos och behandling av patienter med denna sjukdom förbättras.

2020
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2020, Vol. 61, (12)
Jóhannesson, Gauti; Qvarlander, Sara; Wåhlin, Anders; et al.
2020
Acta Ophthalmologica
Kristiansen, Martin; Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
2020
Acta Ophthalmologica
Rasmuson, Erika; Bengtsson, Boel; Linden, Christina; et al.
2019
American Journal of Lifestyle Medicine, Sage Publications 2019, Vol. 13, (6) : 611-614
Krachler, Benno; Jerdén, Lars; Lindén, Christina
2019
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 97, (8) : 764-770
Rasmuson, Erika; Lindén, Christina; Lundberg, Björn; et al.
2018
Journal of glaucoma, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 27, (11) : 976-980
Aspberg, Johan; Heijl, Anders; Jóhannesson, Gauti; et al.
2018
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 96, (6) : 557-566
Bengtsson, Boel; Heijl, Anders; Jóhannesson, Gauti; et al.
2018
Journal of glaucoma, Wolters Kluwer 2018, Vol. 27, (7) : 643-646
Bro, Tomas; Linden, Christina
2018
Current Neurology and Neuroscience Reports, Springer 2018, Vol. 18, (5)
Jóhannesson, Gauti; Eklund, Anders; Linden, Christina
2018
Läkartidningen, Läkartidningen förlag AB 2018, Vol. 115
Krachler, Benno; Jerdén, Lars; Lindén, Christina
2018
Investigative Ophthalmology and Visual Science, The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2018, Vol. 59, (9)
Kristiansen, Martin; Linden, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
2018
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 96, (6) : 567-572
Linden, Christina; Heijl, Anders; Jóhannesson, Gauti; et al.
2018
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Vol. 125, (3) : 361-368
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
2018
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Elsevier 2018, Vol. 125, (6) : e43-e44
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
2018
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Elsevier 2018, Vol. 125, (10) : E74-E75
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
2015
JAMA ophthalmology, Vol. 133, (11) : 1254-1260
Beckman Rehnman, Jeannette; Lindén, Christina; Hallberg, Per; et al.
2015
Graefe's Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology, Springer 2015, Vol. 253, (11) : 1979-1983
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Ambarki, Khalid; et al.
2015
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2015, Vol. 56, (7)
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Ambarki, Khalid; et al.
2014
JAMA ophthalmology, American Medical Association 2014, Vol. 132, (12) : 1426-1432
Beckman Rehnman, Jeannette; Behndig, Anders; Hallberg, Per; et al.
2014
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 92, (7) : 644-649
Beckman Rehnman, Jeannette; Behndig, Anders; Hallberg, Per; et al.
2014
Acta Ophthalmologica, Vol. 92, (2) : 111-115
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
2014
Graefe's Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology, Springer 2014, Vol. 252, (10) : 1607-1610
Jóhannesson, Gauti; Lindén, Christina; Eklund, Anders; et al.
2014
Acta Ophthalmologica, Vol. 92, (6) : 501-506
Åström, Siv; Stenlund, Hans; Lindén, Christina
2014
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 92, (5) : 417-420
Åström, Siv; Stenlund, Hans; Lindén, Christina
2013
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol. 54, (4) : 2738-2745
Ambarki, Khalid; Hallberg, Per; Jóhannesson, Gauti; et al.
2013
Acta Ophthalmologica, Vol. 91, (1) : 20-24
Lindén, Christina; Bengtsson, Boel; Alm, Albert; et al.
2012
Acta ophthalmologica. Supplement, John Wiley & Sons 2012, (251) : 1-40
Heijl, Anders; Alm, Albert; Bengtsson, Boel; et al.
2012
Journal of cataract and refractive surgery, Vol. 38, (9) : 1637-1642
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
2012
Journal of glaucoma, Lippincott Williams & Wilkins 2012, Vol. 21, (4) : 255-259
Jóhannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
2012
Acta Ophthalmologica Scandinavica, Vol. 90, (7) : 677-682
Jóhannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
2011
Journal of cataract and refractive surgery, Fairfax,Va.: American Society of Cataract and Refractive Surgery 2011, Vol. 37, (11) : 1939-1944
Beckman Rehnman, Jeannette; Janbaz, Chris C.; Behndig, Anders; et al.
2010
Sveriges ögonläkararförening, Malmö: Bäcklund Media 2010
Heijl, Anders; Alm, Albert; Bengtsson, Boel; et al.
2010
Läkartidningen, Vol. 107, (19-20) : 1311-1313
Heijl, Anders; Alm, Albert; Bengtsson, Boel; et al.
2010
Acta Ophthalmologica Scandinavica, Wiley 2010, Vol. 88, (8) : 854-857
Åsman, Peter; Lindén, Christina
2008
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 190
Alm, Albert; Bengtsson, Boel; Calissendorff, Berit; et al.
2008
Acta ophthalmologica, Vol. 86, (6) : 614-621
Jóhannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
2008
Läkartidningen, Vol. 105, (26-27) : 1915-6
Lindén, Christina; Behndig, Anders
2007
Acta Ophthalmologica Scandinavica, Vol. 85, (8) : 828-831
Aström, Siv; Lindén, Christina
2007
Histochemistry and Cell Biology, Vol. 127, (6) : 657-667
Byström, Berit; Virtanen, Ismo; Rousselle, Patricia; et al.
2007
Journal of glaucoma, Vol. 16, (1) : 88-93
Hallberg, Per; Eklund, Anders; Bäcklund, Tomas; et al.
2007
Acta Ophthalmologica Scandinavica, Vol. 85, (8) : 832-837
Åström, Siv; Stenlund, Hans; Lindén, Christina
2006
Med Biol Eng Comput, Vol. 44 : 609-168
Hallberg, Per; Eklund, Anders; Santala, Kenneth; et al.
2006
Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 44, (1-2) : 54-60
Hallberg, Per; Lindén, Christina; Bäcklund, Tomas; et al.
2006
J Med Eng Technol, Vol. 30, (6) : 345-352
Hallberg, Per; Santala, Kenneth; Lindén, Christina; et al.
2006
Acta Ophthalmologica Scandinavica, Vol. 84, (3) : 363-71
Kobelt, Gisela; Jonsson, Björn; Bergström, Anders; et al.
2005
Acta Ophthalmologica Scandinavica, Vol. 83, (5) : 549-553
Jóhannesson, Gauti; Gudmundsdóttir, Gudrún J; Lindén, Christina
2004
Physiological Measurement, Vol. 25, (4) : 1053-1065
Hallberg, Per; Lindén, Christina; Lindahl, Olof A.; et al.
2003
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol. 44, (7) : 3017-3024
Eklund, Anders; Hallberg, Per; Lindén, Christina; et al.
2003
Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 41, (2) : 190-197
Eklund, Anders; Lindén, Christina; Bäcklund, Tomas; et al.
2001
Expert Opinion on Investigational Drugs, Vol. 10, (4) : 679-694
Lindén, Christina