"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Christina Sander Nordin

Christina Sander Nordin

Kursadministratör för alla fristående kurser samt de programkurser inom Syv och Spec som TUV ansvarar för, likaså examensarbetet inom VAL/ULV.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Studieadministratör vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3 Roll: Administratör, Katalogansvarig
Plats
Naturvetarhuset plan 3, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag hanterar all administration rörande våra fristående kurser samt de programkurser TUV ansvarar för inom studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV), speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet (SPEC) samt examensarbetet för vidareutbildning för lärare (VAL) och utländska lärares vidareutbildning (ULV). Jag utför även en del uppdrag åt Lärarhögskolan gällande SYV, såsom exempelvis reservantagning, välkomstbrev och terminsöversikter på webben.

Utöver det hanterar jag reseräkningar, arkivering, är inköpsansvarig samt sekreterare i grundutbildningsutskottet. Jag är även SEKO-ombud och deltar i institutionens LSG.