"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Christina Wikström

Christina Wikström

Docent i Beteendevetenskapliga mätningar, biträdande prefekt med ansvar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Plats
Naturvetarhuset plan 5, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 5
Anknytning
Projektledare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 5

Jag arbetar huvudsakligen med forskning och forskningsfrågor. Mina forskningsintressen handlar om validitet i mätning, bedömning och urval, framförallt i samband med antagning till högre utbildning. Jag är ordförande i Högskoleprovets vetenskapliga råd och leder ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som handlar om hur man mäter egenskaper som är viktiga för polisprofessionen.
Jag har också några externa uppdrag och är bland annat biträdande projektledare för förskarskolan QRM som drivs i samarbete med Göteborgs universitet (www.qrm.gu.se) och vicepresident för the Association for Educational Assessment - Europe (www.aea-europe-net).

Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Inzunza, Miguel; Brown, Gavin T. L.; Stenlund, Tova; et al.
Cross-national achievement surveys for monitoring educational outcomes: policies, practices and political reforms within the European Union, Luxemburg: European Commission Joint Research Centre 2022 : 115-135
Rönnberg, Linda; Wikström, Christina
Hållbar bedömning: Bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete., Stockholm: Natur och kultur 2021 : 295-317
Wikström, Christina
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 69
Wikström, Christina; Laukaityte, Inga
Policing & society, Routledge 2020, Vol. 30, (10) : 1243-1262
Inzunza, Miguel; Wikström, Christina
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 203-216
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 34-50
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 42, (5) : 725-738
Inzunza, Miguel; Stenlund, Tova; Wikström, Christina
Education Inquiry, Routledge 2019, Vol. 10, (1) : 1-3
Wikström, Christina; Eklöf, Hanna
Examination standards: how measures and meanings differ around the world, London, UK: UCL Press 2018 : 235-251
Wikström, Christina; Lind Pantzare, Anna
The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation, Thousand Oaks: Sage Publications 2018 : 48-51
Wikström, Magnus; Wikström, Christina
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 185-199
Wikström, Christina
The Psychology of Education Review, Leicester, UK: The British Psychological Society 2017, Vol. 41, (1) : 50-54
Wikström, Christina
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 2
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
The intersection of international achievement testing and education policy: global perspectives on large-scale reform, New York: Routledge 2016 : 91-107
Wikström, Christina
Umeå: Umeå universitet 2014
Lyrén, Per-Erik; Rolfsman, Ewa; Wedman, Jonathan; et al.
Stockholm: Natur och kultur 2013
Wikström, Christina
School leadership in the context of standards-based reform, New York: Springer 2012 : 147-172
Wikström, Christina
IFAU Rapport, 2012:21
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
IFAU Working Paper Series, 2012:21
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
Utbildningsvetenskapens kärna: Läraryrkets innersta väsen?, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2011 : 181-204
Wikström, Christina
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2011 : 228-248
Wikström, Christina
Umeå economic studies, 834
Wikström, Magnus; Wikström, Christina
Association of Educational Assessment - Europe 11 the Annual conference, Oslo, Norway
Wikström, Christina; Almarlind, Pia
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Routledge Taylor & Francis 2010, Vol. 17, (2) : 117-132
Wolming, Simon; Wikström, Christina
Cadmo, FrancoAngeli 2009, Vol. 17, (2) : 55-66
Eklöf, Hanna; Andersson, Ewa; Wikström, Christina
Innovation in assessment to meet changing needs
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
Educational research (Windsor. Print), Vol. 51, (2) : 255-258
Wikström, Christina
Assessment for a creative world
Wikström, Christina; Wikström, Magnus; Lyrén, Per-Erik
The impact of testing on people and society
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, Lärarförbundets förlag, Stockholm 2007 : -
Wikström, Christina
Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, Vol. 13, (1) : 113-128
Wikström, Christina
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 1
Wikström, Christina
Cadmo: Giornale italiano di Pedagogia sperimentale, Franco Angeli Edizione - Riviste 2005, Vol. 13, (2) : 23-41
Wikström, Christina
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 14
Wikström, Christina
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Informaworld 2005, Vol. 12, (2) : 125-144
Wikström, Christina
Economics of Education Review, Oxford: Pergamon Press 2005, Vol. 24, (3) : 309-322
Wikström, Christina; Wikström, Magnus

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt