Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon
Personalbild Christina Wikström

Christina Wikström

Docent i Beteendevetenskapliga mätningar, biträdande prefekt med ansvar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4, Plan 5
Plats
Naturvetarhuset plan 5, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Jag arbetar huvudsakligen med forskning och forskningsfrågor. Mina forskningsintressen handlar om validitet i mätning, bedömning och urval, framförallt i samband med antagning till högre utbildning. Jag är ordförande i Högskoleprovets vetenskapliga råd och leder ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som handlar om hur man mäter egenskaper som är viktiga för polisprofessionen.
Jag har också några externa uppdrag och är bland annat biträdande projektledare för förskarskolan QRM som drivs i samarbete med Göteborgs universitet (www.qrm.gu.se) och vicepresident för the Association for Educational Assessment - Europe (www.aea-europe-net).

2020
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 203-216
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
2020
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 34-50
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
2019
Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 42, (5) : 725-738
Inzunza, Miguel; Stenlund, Tova; Wikström, Christina
2019
Policing & society
Inzunza, Miguel; Wikström, Christina
2019
Education Inquiry, Routledge 2019, Vol. 10, (1) : 1-3
Wikström, Christina; Eklöf, Hanna
2018
Examination standards: how measures and meanings differ around the world, London, UK: UCL Press 2018 : 235-251
Wikström, Christina; Lind Pantzare, Anna
2018
The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation, Thousand Oaks: Sage Publications 2018 : 48-51
Wikström, Magnus; Wikström, Christina
2017
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 185-199
Wikström, Christina
2017
The Psychology of Education Review, Leicester, UK: The British Psychological Society 2017, Vol. 41, (1) : 50-54
Wikström, Christina
2017
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 2
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
2016
The intersection of international achievement testing and education policy: global perspectives on large-scale reform, New York: Routledge 2016 : 91-107
Wikström, Christina
2014
Umeå: Umeå universitet 2014
Lyrén, Per-Erik; Rolfsman, Ewa; Wedman, Jonathan; et al.
2013
Stockholm: Natur och kultur 2013
Wikström, Christina
2012
School leadership in the context of standards-based reform, New York: Springer 2012 : 147-172
Wikström, Christina
2012
IFAU Rapport, 2012:21
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
2012
IFAU Working Paper Series, 2012:21
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
2011
Utbildningsvetenskapens kärna: Läraryrkets innersta väsen?, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2011 : 181-204
Wikström, Christina
2011
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2011 : 228-248
Wikström, Christina
2011
Umeå economic studies, 834
Wikström, Magnus; Wikström, Christina
2010
Association of Educational Assessment - Europe 11 the Annual conference, Oslo, Norway
Wikström, Christina; Almarlind, Pia
2010
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Routledge Taylor & Francis 2010, Vol. 17, (2) : 117-132
Wolming, Simon; Wikström, Christina
2009
Cadmo, FrancoAngeli 2009, Vol. 17, (2) : 55-66
Eklöf, Hanna; Andersson, Ewa; Wikström, Christina
2009
Innovation in assessment to meet changing needs
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
2009
Educational research (Windsor. Print), Vol. 51, (2) : 255-258
Wikström, Christina
2009
Assessment for a creative world
Wikström, Christina; Wikström, Magnus; Lyrén, Per-Erik
2008
The impact of testing on people and society
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
2007
Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, Lärarförbundets förlag, Stockholm 2007 : -
Wikström, Christina
2006
Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, Vol. 13, (1) : 113-128
Wikström, Christina
2005
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 1
Wikström, Christina
2005
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Informaworld 2005, Vol. 12, (2) : 125-144
Wikström, Christina
2005
Cadmo: Giornale italiano di Pedagogia sperimentale, Franco Angeli Edizione - Riviste 2005, Vol. 13, (2) : 23-41
Wikström, Christina
2005
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 14
Wikström, Christina
2005
Economics of Education Review, Oxford: Pergamon Press 2005, Vol. 24, (3) : 309-322
Wikström, Christina; Wikström, Magnus