"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christina Wikström

Docent i Beteendevetenskapliga mätningar, projektledare Högskoleprovet.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Plats
Naturvetarhuset plan 5, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 5
Anknytning
Projektledare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 5

Jag är universitetslektor och projektledare för Högskoleprovet. Mina forskningsintressen handlar om validitetsfrågor relaterade till prov och provkonstruktion, framförallt i samband med antagning och urval till högre utbildning.

AEA Europe '23. Assessment reform journeys: Intentions, enactment and evaluation: Book of abstracts : 117-117
Stenlund, Tova; Wikström, Christina; Inzunza, Miguel
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Inzunza, Miguel; Brown, Gavin T. L.; Stenlund, Tova; et al.
Cross-national achievement surveys for monitoring educational outcomes: policies, practices and political reforms within the European Union, Luxemburg: European Commission Joint Research Centre 2022 : 115-135
Rönnberg, Linda; Wikström, Christina
Hållbar bedömning: Bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete., Stockholm: Natur och kultur 2021 : 295-317
Wikström, Christina
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 69
Wikström, Christina; Laukaityte, Inga
Policing & society, Routledge 2020, Vol. 30, (10) : 1243-1262
Inzunza, Miguel; Wikström, Christina
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 203-216
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 34-50
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 42, (5) : 725-738
Inzunza, Miguel; Stenlund, Tova; Wikström, Christina
Education Inquiry, Routledge 2019, Vol. 10, (1) : 1-3
Wikström, Christina; Eklöf, Hanna
Examination standards: how measures and meanings differ around the world, London, UK: UCL Press 2018 : 235-251
Wikström, Christina; Lind Pantzare, Anna
The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation, Thousand Oaks: Sage Publications 2018 : 48-51
Wikström, Magnus; Wikström, Christina
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 185-199
Wikström, Christina
The Psychology of Education Review, Leicester, UK: The British Psychological Society 2017, Vol. 41, (1) : 50-54
Wikström, Christina
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 2
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
The intersection of international achievement testing and education policy: global perspectives on large-scale reform, New York: Routledge 2016 : 91-107
Wikström, Christina
Umeå: Umeå universitet 2014
Lyrén, Per-Erik; Rolfsman, Ewa; Wedman, Jonathan; et al.
Stockholm: Natur och kultur 2013
Wikström, Christina
School leadership in the context of standards-based reform, New York: Springer 2012 : 147-172
Wikström, Christina
IFAU Rapport, 2012:21
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
IFAU Working Paper Series, 2012:21
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
Utbildningsvetenskapens kärna: Läraryrkets innersta väsen?, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2011 : 181-204
Wikström, Christina
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2011 : 228-248
Wikström, Christina
Umeå economic studies, 834
Wikström, Magnus; Wikström, Christina
Association of Educational Assessment - Europe 11 the Annual conference, Oslo, Norway
Wikström, Christina; Almarlind, Pia
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Routledge Taylor & Francis 2010, Vol. 17, (2) : 117-132
Wolming, Simon; Wikström, Christina
Cadmo, FrancoAngeli 2009, Vol. 17, (2) : 55-66
Eklöf, Hanna; Andersson, Ewa; Wikström, Christina
Innovation in assessment to meet changing needs
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
Educational research (Windsor. Print), Vol. 51, (2) : 255-258
Wikström, Christina
Assessment for a creative world
Wikström, Christina; Wikström, Magnus; Lyrén, Per-Erik
The impact of testing on people and society
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, Lärarförbundets förlag, Stockholm 2007 : -
Wikström, Christina
Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, Vol. 13, (1) : 113-128
Wikström, Christina
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 1
Wikström, Christina
Cadmo: Giornale italiano di Pedagogia sperimentale, Franco Angeli Edizione - Riviste 2005, Vol. 13, (2) : 23-41
Wikström, Christina
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 14
Wikström, Christina
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Informaworld 2005, Vol. 12, (2) : 125-144
Wikström, Christina
Economics of Education Review, Oxford: Pergamon Press 2005, Vol. 24, (3) : 309-322
Wikström, Christina; Wikström, Magnus

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt