"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och övning

Forskningsprojekt Detta longitudinella forskningsprojekt har syftet att mäta empatisk förmåga, särskilt aspektperspektivet, och studera om och hur förändringar sker under polisutbildning

Detta longitudinella forskningsprojekt har syftet att mäta empatisk förmåga, särskilt aspektperspektivet, och studera om och hur förändringar sker under polisutbildning, med särskilt fokus på vad som händer när polisstudenter exponeras för yrkesutövning.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Detta longitudinella forskningsprojekt har syftet att mäta empatisk förmåga, särskilt aspektperspektivet, och studera om och hur förändringar sker under polisutbildning, med särskilt fokus på vad som händer när polisstudenter exponeras för yrkesutövning.

Eftersom det är viktigt att göra korrekta slutsatser och slutsatser är ett andra syfte att undersöka giltigheten av tolkningarna gjorda från de instrument som används.

 

Detta bidrar med värdefull information för ytterligare forskning om empati och perspektivtagning och hur sådana konstruktioner kan mätas

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-08-11