"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Christoffel Kuenen

Jag undervisar och är biträdande programansvarig för Masterprogrammet i interaktionsdesign. Min forskning handlar om hur interaktionsdesign hanterar estetiska frågor. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Östra Strandgatan 30 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad jag gör på UID
Jag är biträdande programansvarig för Masterprogrammet i interaktionsdesign och jag bidrar till undervisningen vid de olika utbildningarna på Designhögskolan. Jag är också medlem i Designhögskolans strategigrupp.

Forskning
Min forskning undersöker estetikens roll i designandet av de digitala system som förmedlar interaktioner mellan människor och saker.

Prata med mig om:
’Aesthetics of Interaction’, designforskningsmetoder, utbildning-forskning synergier i interaktionsdesign.
’Aesthetics of being together’, Sociala och etiska konsekvenser av kommunikations- och interaktionsmedier.
Interaktionsdesignmetoder, förkroppsligad interaktion, Experience Prototyping, prototyper i naturen.
(Om du verkligen vill få mig att snacka, fråga mig om argentinsk tango)

Bakgrund
Jag studerade till civilingenjör, teknisk design vid Tekniska universitetet i Delft. Jag tog examen 2002 med ett arbete om en interaktiv wearable, i ett projekt som till stor del genomfördes i gruppen Affective Computing group vid MIT MediaLab i Boston. 

Jag har arbetat som strategisk, konceptuell och teknisk designer och har lett design- och utvecklingsprojekt för olika interaktions- och kommunikationsprodukter för konsumentmarknaden, inklusive flera patentansökningar.

Jag har undervisat och coachat studenter och professionella inom detta designfält i Nederländerna, Norge, Italien, Sverige och Brasilien.

Jag ledde FoU-avdelningen i ett multinationellt företag där jag, förutom att driva produktdesign och innovationsprojekt med ett internationellt team, fick praktisk erfarenhet av massproduktionssystem i Västeuropa och i dåtidens lågkostnadsländer, det vill säga Kina och Mexiko.

Från 2008-2011 arbetade jag med designprojekt och workshops kring mötet mellan produkter inom mode och personlig-, mobil- och konsumentelektronik.

Jag återvände 2010 till akademin på heltid och jag disputerade 2018 vid Designhögskolan vid Umeå universitet. 2020 befordrades jag till universitetslektor.

Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, CSCW, Association for Computing Machinery (ACM) 2021 : 79-83
Kaptelinin, Victor; Danielsson, Karin; Kaiser, Niclas; et al.
Umeå Institute of Design Research Publications, 006
Kuenen, Stoffel
Proceedings of the Conference on Design and Semantics of Form and Movement: Sense and Sensitivity, DeSForM 2017, INTECH 2017 : 309-324
Peeters, Jeroen; Kuenen, Stoffel; Trotto, Ambra
Proceedings of Tenth International Conferencee on Tangible Embodied and Embedded Interaction, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2016 : 545-550
Peeters, Jeroen; Trotto, Ambra; Kuenen, Stoffel
HCI International 2016: Posters' Extended Abstracts : 18th International Conference, HCI International 2016 Toronto, Canada, July 17–22, 2016 Proceedings, Part II, Springer 2016 : 546-551
Teixeira, Fabio; Batista, Claudia Regina; Trotto, Ambra; et al.
TEI '15 Proceedings of the Ninth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, New York: ACM Digital Library 2015 : 441-4444
Kuenen, Christoffel
KEER2014: Proceedings of the 5th Kanesi Engineering and Emotion Research, Linköping: Linköping University Electronic Press 2014 : 313-328
Peeters, Jeroen; Kuenen, Christoffel; Trotto, Ambra; et al.
Design's big debates pushing the boundaries of design research, DRS 2014, Umeå, Sweden: Umeå Institute of Design, Umeå University 2014 : 87-
Kuenen, Christoffel
10th European Academy of Design Conference - Crafting the Future Göteborg April 17th - 19th, 2013
Davoli, Lorenzo; Kuenen, Christoffel
Proceedings of the 7th International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction - TEI '13, Association for Computing Machinery (ACM) 2013 : 323-326
Dijk, van, Jelle; Moussette, Camille; Kuenen, Christoffel; et al.
Proceedings of the 5th International Association of Societies of Design Research Conference 2013, IASDR'13: “Consilience and Innovation in Design”
Kuenen, Christoffel; Redström, Johan
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Netherlands) 2013, (157)
Kuenen, Christoffel
Proceedings of the Sixth International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, New York: ACM Press 2012 : 351-354
Moussette, Camille; Kuenen, Christoffel; Israr, Ali
Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense Through Design, ACM New York: 2012 : 21-30
Stienstra, Jelle; Bruns Alonso, Miguel; Wensveen, Stephan; et al.
Diversity and Unity: proceeding of the International Association of Societies of Design Research Conference 2011, IASDR'11
Lévy, Pierre; Kuenen, Christoffel; Overbeeke, Kees; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt