"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dan Johansson

Programsamordnare för Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation. Universitetslektor och Meriterad lärare.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för informatik
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.B.460 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Examina

 • Teknologie doktorsexamen, 2014, Luleå tekniska universitet, på avhandlingen "Two Shades of Service Mobility: Application Mobility and Mobile E-services".
 • Teknologie Licentiatexamen, 2012, Luleå tekniska universitet, på licentiatuppsatsen "A Context-Aware Application Mobility Approach".
 • Filosofie Magisterexamen med informatik som huvudämne, 2003, Umeå universitet.

Reviews och TPC

Jag sitter i programkomittén för konferenserna iiWAS och MobiWis och har fungerat som gästredaktör för journalen Mobile Information Systems. Jag har även utfört reviews för de vetenskapliga tidskrifterna International Journal of Public Administration, Information Systems Journal, Mobile Information Systems och Security and Communication Networks. Mellan 2007-2018 fungerade jag som Web Chair för Workshop On User Mobility and Vehicular Networks (ONMOVE)

 • 25th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2023
 • 31st European Conference on Information Systems (ECIS), 2023
 • 19th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MobiWis), 2023
 • 24th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2022
 • 18th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MobiWis), 2022
 • 30th European Conference on Information Systems (ECIS), 2022
 • 23rd International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2021
 • 17th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MobiWis), 2021
 • 12th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS), 2021
 • International Journal of Public Administration, 2021
 • 22nd IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC), 2020
 • 13th IEEE International Conference on Cyber, Physical, and Social Computing (CPSCom), 2020
 • International Journal of Public Administration, 2020
 • 22nd International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2020
 • International Journal of Public Administration, 2019
 • 21st International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2019
 • 16th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MobiWis), 2019
 • 20th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2018
 • 15th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MobiWis), 2018
 • 13th International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing (GPC), 2018
 • Security and Communication Networks, 2018
 • 6th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud), 2018
 • Information Systems Journal, 2017
 • 9th Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS), 2017
 • 12th International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing (GPC), 2017
 • Mobile Information Systems, 2017
 • 19th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2017
 • 14th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MobiWis), 2017
 • 11th Workshop On User Mobility and Vehicular Networks (ONMOVE), 2017
 • 18th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2016
 • 13th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MobiWis), 2016
 • 10th Workshop On User Mobility and Vehicular Networks (ONMOVE), 2016
 • 9th Workshop On User Mobility and Vehicular Networks (ONMOVE), 2015

Vetenskapliga publikationer

 • K. Andersson, E. Rondeau, A.-L. Kor, and D. Johansson, "Sustainable Mobile Computing and Communications," in Mobile Information Systems, vol. 2017, Article ID 1098264, 2017.
 • D. Johansson, J. Lassinantti, and M. Wiberg, "Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes - Transforming Citizen Involvement," in Proceedings of the 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015), 58-67, 2015.
 • D. Johansson, J. Lassinantti, and M. Wiberg, "Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes - Concept and Design," in LNCS 9228, 149-160, 2015.
 • D. Johansson and K. Andersson, "Mobile e-services: State of the Art, Focus Areas, and Future Directions," in International Journal of E-Services and Mobile Applications, 7(2), 1-24, 2015.
 • D. Johansson and M. Wiberg, "Application Mobility - Concept and Design," In K. Curran (Ed.), Recent Advances in Ambient Intelligence and Context-Aware Computing. (pp. 169-186). Chapter 11. Hershey, PA, USA, 2015.
 • I. Alakärppä, K. Andersson, D. Johansson, S. Hosio, and T. Ojala, "NIMO overall architecture and service enablers," Luleå University of Technology, Luleå, Sweden, Tech. Rep., aug 2014. (All authors have contributed equally to this publication.)
 • M. Holmgren, D. Johansson, and K. Andersson, "A web-based time machine with augmented reality," 2014, demo paper presented at the 39th IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN).
 • D. Johansson and M. Holmgren, "Towards implementing web-based adaptive application mobility using web real-time communications," in Proceedings of the Third International Workshop on Frontiers in Innovative Mobile and Internet Services (FIMIS-2014), 2014.
 • C.-T. Hermansson, M. Söderström, and D. Johansson, "Developing useful mobile applications in cross media platforms," in Proceedings of the Third International Workshop on Frontiers in Innovative Mobile and Internet Services (FIMIS-2014), 2014.
 • D. Johansson and K. Andersson, "A cross-platform application framework for html5-based e-services," in Proceedings of the 11th Annual IEEE Consumer Communications & Networking Conference: 5th IEEE CCNC International Workshop on Mobility Management in the Networks of the Future World, 2014, pp. 396–400.
 • D. Granlund, D. Johansson, K. Andersson, and R. Brännström, "A case study of application development for mobile and location-based services," in Proceedings of the 15th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2013), 2013, pp. 658–662.
 • D. Johansson, K. Andersson, and C. Åhlund, "Supporting user mobility with peer-to-peer-based application mobility in heterogeneous networks," in Proceedings of the 38th IEEE Conference on Local Computer Networks Workshops (LCN Workshops), 2013, pp. 150–153.
 • D. Johansson and K. Andersson, "4th generation e-services: Requirements for the development of mobile e-services," in eChallenges e-2013 Conference Proceedings. IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2013.
 • S. Fahlesson and D. Johansson, "A case study of cross-platform web application capability," in Future Network and MobileSummit 2013 Conference Proceedings, ser. FNaMS, 2013.
 • D. Johansson and K. Andersson, "Web-based adaptive application mobility," in Proceedings of the 1st IEEE International Conference on Cloud Networking. IEEE, 2012, pp. 87–94.
 • K. Andersson and D. Johansson, "Mobile e-services using html5," in Proceedings of the IEEE 37th Conference on Local Computer Networks (LCN), oct 2012.
 • D. Johansson and M. Wiberg, "Conceptually advancing 'application mobility' towards design: Applying a concept-driven approach to the design of mobile it for home care service groups," International Journal of Ambient Computing and Intelligence, vol. 4, no. 3, pp. 20–32, jul 2012.
 • D. Johansson, A. Åhlund, and C. Åhlund, "A mip-p2p based architecture for application mobility," in Proceedings of the 10th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia. New York, NY, USA: ACM, 2011, pp. 85–93.
 • D. Johansson, "Session mobility in multimedia services enabled by the cloud and peer-to-peer paradigms," in Proceedings of the 2011 IEEE 36th Conference on Local Computer Networks (LCN), oct. 2011, pp. 770–776.
 • A. Åhlund, K. Mitra, D. Johansson, C. Åhlund, and A. Zaslavsky, "Context-aware application mobility support in pervasive computing environments," in Proceedings of the 6th International Conference on Mobile Technology, Applications & Systems. New York, NY, USA: ACM, 2009, pp. 21:1–21:4.
 • D. Johansson, "A survey of works and an identification of challenges within the field of context-awareness supported application mobility," Luleå University of Technology, Luleå, Sweden, Tech. Rep., mar 2009.

Pedagogiska publikationer

 • D. Johansson, "Hållbar programutveckling – 50 nya år med SVP", i Universitetspedagogiska konferensen 2023: Abstracts Högskolepedagogiska pärlor – 30 år av utveckling och erfarenheter, Umeå universitet 2023.
 • D. Johansson, "Att se studenten", i Universitetspedagogiska konferensen 2021: Abstracts, Umeå universitet 2021.
 • D. Johansson, G. Landgren och A. Lund, "Datasalen i vardagsrummet: Distansundervisning på tekniska kurser via virtuella boxar", i Universitetspedagogiska konferensen 2019: Abstracts, Umeå universitet 2019:14.
 • R. Harr, H. Hedlund och D. Johansson, "Att utbilda framtida kollegor", i Universitetspedagogiska konferensen 2019: Abstracts, Umeå universitet 2019:38.
 • D. Johansson och A. Bränberg, "Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ett program. Tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen.", i Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter, den nionde universitetspedagogiska konferensen, konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2009:93-104.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 38-38
Harr, Rikard; Hedlund, Hugo; Johansson, Dan
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 14-14
Johansson, Dan; Landgren, Göran; Lund, Andreas
Mobile information systems
Andersson, Karl; Rondeau, Eric; Kor, Ah-Lian; et al.
Proceedings of the 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015), New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2015 : 58-67
Johansson, Dan; Lassinantti, Josefin; Wiberg, Mikael
Mobile web and intelligent information systems: 12th international conference, MobiWis 2015, Rome, Italy, August 24-26, 2015, proceedings, Springer 2015 : 149-160
Johansson, Dan; Lassinantti, Josefin; Wiberg, Mikael
Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2010 : 93-104
Johansson, Dan; Bränberg, Agneta