"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dario Conca

Jag är postdoktor i Marta Ballys grupp på Institutionen för klinisk mikrobiologi. Min forskning fokuserar på kinetiken för den tidiga interaktionen mellan SARS-CoV-2 och cellytor.

Kontakt

E-post
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Anknytning

Jag avslutade min grundexamen i teknisk fysik vid Politecnico di Milano, Italien, där jag utvecklade en fascination för skärningspunkten mellan fysik och biologi. Även om detta inte var mitt huvudsakliga studieområde, fortsatte jag mitt intresse för biologi och fortsatte med att utveckla mikroskopi och magnetiska metoder för biologiska studier i mina kandidat- och masteruppsatser.

Min passion för biofysik ledde till att jag tog en doktorsexamen vid University College London, Storbritannien, där jag utvecklade en kombinerad optisk pincett och ljusarkmikroskopi för att studera svaga enmolekylära interaktioner på levande celler. Efter att ha tagit min doktorsexamen flyttade jag mitt fokus från instrumentutveckling till tillämpning av biofysiska metoder för studier av biologiska frågor, vilket förde mig till Marta Ballys grupp i maj 2020.

För närvarande fokuserar mitt projekt, finansierat av ett Marie Skłodowska Curie Action Individual Fellowship, på interaktionen mellan SARS-CoV-2-glykoproteinspiken och cellmembranet. Detta stora homotrimera glykoprotein ger namnet till familjen coronaviridae och är ansvarigt för receptorengagemang och membranfusion. Dessutom har spiken visat sig interagera med flera plasmamembrankomponenter med lägre affinitet, vilket kan fungera som coreceptorer i den virala inträdesprocessen. Min forskning undersöker rollen av coreceptors, bindningsmultivalens och membrankomplexitet för att reglera viral bindningskinetik till cellmembranet. Jag är särskilt intresserad av glykosaminoglykanernas roll och hur den utvecklas i nya varianter. För att studera interaktionen mellan spiken och cellmembranet använder jag en rad biofysiska tekniker som total intern reflektionsmikroskopi, kvartskristallmikrobalans och en mängd olika modeller, inklusive stödda lipiddubbelskikt som innehåller plasmamembranextrakt, pseudotypade virus och spik-dekorerade liposomer som virushärmar.

Förutom mitt huvudprojekt bidrar jag också till studier av bindningskinetik och diffusion av andra virus som adenovirus, herpes simplex och papillom.

Journal of Virology, Vol. 97, (10)
Becker, Miriam; Conca, Dario Valter; Dorma, Noemi; et al.