"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dimitri Coelho Mollo

Jag är biträdande universitetslektor med inriktning mot den artificiella intelligensens filosofi. Mina övriga forskningsområden är vetenskapsfilosofi och kognitionsvetenskapens filosofi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.C.108 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Centrum för transdisciplinär AI

Jag är biträdande universitetslektor med inriktning mot artificiell intelligens. Ständigt uppdaterad akademisk webbplats med mer information här (på engelska).

Mina huvudsakliga forskningsområden är kognitionsvetenskapens och den artificiella intelligensens filosofi, såväl som vetenskapsfilosofi. Jag är också intresserad av etiken i nuvarande och framtida tilllämpningar av AI-system, biologins filosofi, medvetandefilosofi och klimatvetenskapens filosofi. Jag handleder gärna studenter inom dessa områden.

Mitt huvudfokus ligger på grundläggande och epistemologiska frågor inom artificiell intelligens och de kognitionsvetenskaperna, bland annat när det gäller begreppen representation, beräkning och intelligens.

Jag har också ett starkt intresse för vetenskaplig och filosofisk kommunikation och för initiativ för att engagera allmänheten.

FAccT '23: Proceedings of the 2023 ACM conference on fairness, accountability, and transparency, ACM Digital Library 2023 : 1014-1025
Aler Tubella, Andrea; Coelho Mollo, Dimitri; Dahlgren, Adam; et al.
Transactions on Machine Learning Research
Coelho Mollo, Dimitri
Philosophy of science (East Lansing)
Vernazzani, Alfredo; Coelho Mollo, Dimitri
Erkenntnis
Coelho Mollo, Dimitri
British Journal for the Philosophy of Science, University of Chicago Press 2021, Vol. 72, (4) : 1129-1153
Coelho Mollo, Dimitri
Coelho Mollo, Dimitri; Millière, Raphael; Rathkopf, Charles; et al.
Synthese, Springer 2021, Vol. 199, (3-4) : 6875-6895
Coelho Mollo, Dimitri
Philosophy of science (East Lansing), Cambridge University Press 2019, Vol. 86, (3) : 431-452
Coelho Mollo, Dimitri
Topoi: An International Review of Philosophy, Springer 2017, Vol. 39, (1) : 103-113
Coelho Mollo, Dimitri
Philosophia, Springer 2015, Vol. 43, (3) : 687-699
Coelho Mollo, Dimitri
Coelho Mollo, Dimitri; Millière, Raphaël