"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Duarte João Neves Guerreiro

Postdoktor i Jörgen Johanssons grupp. Duarte undersöker strukturella förändringar av RNA och inverkan på regleringen av virulens i Staphylococcus aureus.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Jörgen Johansson
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Duarte har en kandidatexamen i marinbiologi (Portugal) och utvecklade senare ett intresse för mikrobiologi, vilket ledde till att han tog en masterexamen i tillämpad mikrobiologi (Portugal). Duarte skrev sin masteruppsats vid Queen's University Belfast (UK). Därefter tog han en doktorsexamen i molekylärbiologi vid University of Galway (Irland), där han studerade det chimära proteinkomplexet och sensoriska organellen som betecknas som stressosomen i den livsmedelsburna patogenen Listeria monocytogenes.

Nu vid Umeå universitet är Duarte postdoktor i Jörgen Johansson lab. Hans projekt handlar om att undersöka de strukturella förändringarna av RNA och deras inverkan på regleringen av virulens i den opportunistiska patogenen Staphylococcus aureus. I bakterier är RNA kända för att vika sig i specifika strukturer och förändras när vissa villkor är uppfyllda. Sådana tillstånd kan bestå av att specifika metaboliter som binder till mål-RNA:t förändrar dess struktur och gör att en eller flera gener kan uppregleras och därmed leder bakterierna till ett virulent tillstånd. Med hjälp av RNA-modifieringsreagenser strävar Duarte efter att identifiera dessa RNA-strukturer och karakterisera deras roll i virulensen hos S. aureus.

Orcid number

0000-0002-3953-1752

Infection and Immunity, American Society for Microbiology 2023, Vol. 91, (6)
de Oliveira, Ana H.; Tiensuu, Teresa; Guerreiro, Duarte; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem