"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Jörgen Johansson Lab

Forskargrupp Vår grupp forskar om stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes.

Den intracellulära patogenen  Listeria monocytogenes har visat sig vara en mycket viktig modell för studier av värdpatogena interaktioner och bakteriell anpassning till däggdjur.

Vi studerar olika aspekter av RNA-medierad virulens-genreglering i L. monocytogenes. Genom att använda olika metoder har vi identifierat flera RNA-baserade regleringsmekanismer som involverar ribosensorer, termosensorer, mRNA: mRNA-interaktioner och RNA-helicaser i Listeria monocytogenes. Flera av dem är involverade i virulens genom att kontrollera olika steg i infektionsprocessen. Med hjälp av ett nytt DMS-baserat tillvägagångssätt undersöker vi den globala RNA-strukturen vid olika förhållanden och genetisk bakgrund. 

Vi har också identifierat små molekyler, 2-pyridon, som kan hämma Listeria-infektion genom att binda till och blockera verkan av mastervirulensregulatorn PrfA. Genom ett omfattande samverkansnätverk har vi kunnat förfina och förbättra 2-pyridonerna och identifierat 2-pyridon-PrfA-interaktionen på Ångströms-resolutionen.

Vi undersöker också hur Listeria kan möta och svara på olika påfrestningar. Detta svar utövas främst genom stressosomen, där vi tidigare identifierat en blåljusreceptor som är avgörande för bakterier att känna ljusstress. 

Vårt arbete kommer att ge viktig kunskap om hur bakterierna fungerar och vi tror att detta kommer att hjälpa oss att utveckla nya antibakteriella läkemedel.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Medicinska fakulteten delar ut strategiska medel till UCMR PIs

Anders Hofer, Jörgen Johansson och Lars-Anders Carlson får ett treårigt projektbidrag.

Nyupptäckta kemiska substanser kan verka mot Listeria-infektioner

De nya rönen publiceras i den ansedda tidskriften Cell Chemical Biology.

Komplex mekanism hjälper Listeria-bakterien bryta ner kolkälla

Listeria-bakterien använder nyupptäckta regulatoriska mekanismer och bryter ned propandiol i tarmarna.

Senast uppdaterad: 2024-01-31