"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eduardo Rodriguez

Jag är doktorand i växtgenomik vid Institutionen för växtfysiologi i Umeå Plant Science Center (UPSC; www.upsc.se).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för fysiologisk botanik Enhet: Umeå Plant Science Centre - UmU
Plats

Vad gör ett träd till ett träd? För att svara på det, avser min forskning att beskriva genetiska nätverksmodeller från representativa angiosperm- och gymnospermarter och jämföra genreglering för träutveckling mellan dessa linjer. Flera transkriptomiska och genomiska analystekniker kommer att tillämpas i representativa trädslagsprover, såsom ATAC-sekvensering, Hi-C, RNA-sekvensering och DAP-sekvensering.
Den andra delen av forskningen fokuserar på bioinformatisk analys och experimentell validering. De data som erhållits från experimenten kommer att användas för att utföra jämförande genomik och för att sluta reglerande nätverk genom att integrera uttrycks- och kromatinprofiler.
De resulterande genetiska nätverken från varje art kommer sedan att jämföras för att identifiera både konserverade och divergerade regleringsmekanismer över den evolutionära historien för trädutveckling.
Min bakgrund är inom funktionell växtgenomik och växtfysiologi.

Applied Functional Genomics.

Tillväxt och utveckling hos växter.